Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FZ-2380/25/20/SS Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zamówienia Publiczne
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Department: Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 30-06-2020 10:40:00
Placing offers : 16-09-2020 10:00:00
Offers opening : 16-09-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał.2.zip zip 52955.85 2020-06-30 10:40:00 Proceeding
ogl opublikowane.pdf pdf 166.05 2020-06-30 10:40:00 Proceeding
25 SIWZ.pdf pdf 1871.86 2020-06-30 10:40:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 89.5 2020-06-30 10:40:00 Proceeding
25 zał 8- umowa.pdf pdf 1223.21 2020-06-30 10:40:00 Proceeding
Załączniki -wersja edytowalna.docx docx 62.67 2020-06-30 10:40:00 Proceeding
ogl opublikowane- sprostowanie dialog.pdf pdf 68.41 2020-07-01 09:10:32 Public message
25 pytania 1.pdf pdf 734.63 2020-07-07 15:13:10 Public message
25 pytania 2.pdf pdf 728.69 2020-07-13 14:18:21 Public message
25 pytania 3.pdf pdf 736.75 2020-07-23 12:44:04 Public message
zmiana ogłoszenia 2.pdf pdf 72.37 2020-07-23 12:45:40 Public message
zmiana ogłoszenia 2 opublikowana.pdf pdf 89.56 2020-07-28 09:45:43 Public message
25 pytania 4.pdf pdf 2031.47 2020-08-06 09:49:19 Public message
25 zmiana ogłoszenia 3.pdf pdf 71.86 2020-08-06 09:50:19 Public message
25 zmiana ogłoszenia 3 opublikowana.pdf pdf 68.14 2020-08-11 12:51:10 Public message
nowe Załączniki nr 5,5.1, 5.2 i 7 do SIWZ.docx docx 55.23 2020-08-14 11:17:47 Public message
25 pytania 5.pdf pdf 1024.75 2020-08-14 11:17:47 Public message
25 zmiana ogłoszenia 4-wysłana.pdf pdf 2366.53 2020-08-14 11:18:56 Public message
pytania 6.pdf pdf 988.52 2020-08-18 09:31:56 Public message
25 zmiana ogłoszenia 4-opublikowana.pdf pdf 93.66 2020-08-19 09:41:48 Public message
25 pytania 7.pdf pdf 730.95 2020-08-19 09:50:45 Public message
Zał.nr 1.pdf pdf 998.19 2020-09-03 14:07:25 Public message
25 pytania 8.pdf pdf 1001.24 2020-09-03 14:07:25 Public message
25 zmiana ogłoszenia 5 - wysłane.pdf pdf 71.97 2020-09-03 14:08:33 Public message
25 pytania 9.pdf pdf 718.02 2020-09-04 11:32:04 Public message
25 zmiana ogłoszenia 5- opublikowana.pdf pdf 67.46 2020-09-08 09:17:43 Public message
Pytania 10.pdf pdf 719.91 2020-09-08 10:53:46 Public message
25 Pytania 11.pdf pdf 731.04 2020-09-08 15:17:47 Public message
ogłoszenie o zmianie tresci ogłoszenia 6 - opublikowane.pdf pdf 67.29 2020-09-14 10:47:01 Public message
pytania 12.pdf pdf 751.51 2020-09-09 09:47:00 Public message
ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia nr 6.pdf pdf 71.98 2020-09-09 09:48:24 Public message
25 Zestawienie z otwarcia ofert.pdf pdf 810.13 2020-09-16 11:24:49 Public message
25 strona- wybór.pdf pdf 937.16 2020-11-24 12:53:09 Public message

Announcements

2020-11-24 12:53 Sylwia Świniarska wybór oferty

25 strona- wybór.pdf

2020-09-16 11:24 Sylwia Świniarska Zestawienie z otwarcia ofert w dniu 16.09.2020 r.

25 Zestawienie z otw [...].pdf

2020-09-14 10:47 Sylwia Świniarska ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia 6- opublikowane

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-09-09 09:48 Krystian Kołodziejski ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia nr 6

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-09-09 09:47 Krystian Kołodziejski odpowiedzi na pytania nr 12

pytania 12.pdf

2020-09-08 15:17 Sylwia Świniarska Pytania 11

25 Pytania 11.pdf

2020-09-08 10:53 Sylwia Świniarska Pytania 10

Pytania 10.pdf

2020-09-08 09:17 Sylwia Świniarska ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia 5 - opublikowane

25 zmiana ogłoszenia [...].pdf

2020-09-04 11:32 Krystian Kołodziejski Pytania 9

25 pytania 9.pdf

2020-09-03 14:08 Zamówienia Publiczne ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia 5 - wysłane

25 zmiana ogłoszenia [...].pdf

2020-09-03 14:07 Zamówienia Publiczne Pytania 8

Zał.nr 1.pdf

25 pytania 8.pdf

2020-08-19 09:50 Sylwia Świniarska pytania 7

25 pytania 7.pdf

2020-08-19 09:41 Sylwia Świniarska ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia 4- opublikowane

25 zmiana ogłoszenia [...].pdf

2020-08-18 09:31 Sylwia Świniarska pytania 6

pytania 6.pdf

2020-08-14 11:18 Sylwia Świniarska ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia 4- wysłane

25 zmiana ogłoszenia [...].pdf

2020-08-14 11:17 Sylwia Świniarska Pytania 5

nowe Załączniki nr 5 [...].docx

25 pytania 5.pdf

2020-08-11 12:51 Zamówienia Publiczne ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia 3 - opublikowane

25 zmiana ogłoszenia [...].pdf

2020-08-06 09:50 Zamówienia Publiczne ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia 3 - wysłane

25 zmiana ogłoszenia [...].pdf

2020-08-06 09:49 Zamówienia Publiczne Pytania 4

25 pytania 4.pdf

2020-07-28 09:45 Krystian Kołodziejski ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu 2 - opublikowane

zmiana ogłoszenia 2 [...].pdf

2020-07-23 12:45 Zamówienia Publiczne zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

zmiana ogłoszenia 2. [...].pdf

2020-07-23 12:44 Zamówienia Publiczne 25 pytania 3 - termin wizji lokalnej

25 pytania 3.pdf

2020-07-13 14:18 Zamówienia Publiczne pytania 2

25 pytania 2.pdf

2020-07-07 15:13 Zamówienia Publiczne pytania 1

25 pytania 1.pdf

2020-07-01 09:10 Zamówienia Publiczne sprostowanie ogłoszenia- dodatkowe informacje

ogl opublikowane- sp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 8708