Proceeding: 20/S/20 Dostawa samochodów osobowych typu SUV w wersji nieoznakowanej.

Anna Gołko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 29-06-2020 11:48:00
Placing offers: 31-07-2020 10:30:00
Opening offers : 31-07-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 1510.85 2020-06-29 13:40:07 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 191.75 2020-06-29 13:40:07 Proceeding
JEDZ.docm docm 124.6 2020-06-29 13:40:07 Proceeding
JEDZ - XML.xml xml 135.53 2020-06-29 13:40:07 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 163.45 2020-08-31 09:18:20 Public message
informacja o wyborze - str.int.pdf pdf 423.89 2020-08-10 13:35:20 Public message
Oświadczenie - grupa kapitałowa.docx docx 15.55 2020-07-31 12:29:12 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.docx docx 26.05 2020-07-31 12:28:15 Public message
wyjaśnienie treści SIWZ - pyt.3.pdf pdf 562.34 2020-07-17 14:45:10 Public message
wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pdf 493.39 2020-07-07 09:44:48 Public message

Announcements

2020-08-31 09:18 Grażyna Sacharko Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-08-10 13:35 Anna Gołko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2020-07-31 12:29 Anna Gołko Grupa kapitałowa - Oświadczenie

Oświadczenie - grupa [...].docx

2020-07-31 12:28 Anna Gołko INFORMACJA z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

2020-07-17 14:45 Anna Gołko Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ.

wyjaśnienie treści S [...].pdf

2020-07-07 09:44 Anna Gołko Wyjaśnienie treści SIWZ.

wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 901