Proceeding: ZP/PN/12/2020 Dostawa leków i płynów infuzyjnych do apteki szpitalnej 2

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Deadlines:
Published : 24-06-2020 09:39:00
Placing offers : 09-07-2020 09:30:00
Offers opening : 09-07-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ESPD_formularz_edytowalny_JEDZ - zał. nr 29.doc doc 183 2020-06-24 09:39:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 339.12 2020-06-24 09:39:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 634.5 2020-06-24 09:39:00 Proceeding
zał.1-23.xlsx xlsx 99.25 2020-06-24 09:39:00 Proceeding
modyfikacja SIWZ.pdf pdf 221.48 2020-06-29 10:55:58 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 64.87 2020-07-01 09:39:42 Public message
wyjaśnienia do SIWZ.pdf pdf 615.15 2020-07-01 10:38:02 Public message
zał. 25.docx docx 15.65 2020-07-13 12:21:49 Public message
protokól z otwarcia ofert.pdf pdf 257.06 2020-07-13 12:21:49 Public message
wynik platforma 1.pdf pdf 714.07 2020-07-28 13:31:01 Public message
wynik 2 platforma.pdf pdf 361.16 2020-07-30 11:30:06 Public message
wynik.pdf pdf 293.39 2020-07-31 13:38:53 Public message

Announcements

2020-07-31 13:38 Katarzyna Ciurysek Wynik cz. 3

wynik.pdf

2020-07-30 11:30 Katarzyna Ciurysek Wynik cz. 2

wynik 2 platforma.pd [...].pdf

2020-07-28 13:31 Katarzyna Ciurysek Wynik cz. 1

wynik platforma 1.pd [...].pdf

2020-07-13 12:21 Katarzyna Ciurysek Protokół z otwarcia ofert + załącznik nr 25

zał. 25.docx

protokól z otwarcia [...].pdf

2020-07-01 10:38 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wyjaśnienia do SIWZ

wyjaśnienia do SIWZ. [...].pdf

2020-07-01 09:39 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2020-06-29 10:55 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Modyfikacja SIWZ - UWAGA-ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

modyfikacja SIWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1283