Proceeding: DP/371/84/20 Wydanie monografii naukowej pt. Zarządzanie różnorodnością w organizacji.

Krystyna Obecna
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Posted : 22-06-2020 11:51:00
Placing offers: 30-06-2020 08:30:00
Opening offers : 30-06-2020 09:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 602.84 2020-06-22 11:51:00 Proceeding
SIWZ-podpisana.pdf pdf 1317.02 2020-06-22 11:51:00 Proceeding
2. Zał. 1 - formularz ofertowy.DOC DOC 87.5 2020-06-22 11:51:00 Proceeding
3. Zał. 2 - oświadczenie brak podstaw do wykluczenia (2).doc doc 562 2020-06-22 11:51:00 Proceeding
4. zał. 3 - oświadczenie - gr. kapitałowa.doc doc 56.5 2020-06-22 11:51:00 Proceeding
5. zał. 4 - oświadczenie o rodo.docx docx 46.45 2020-06-22 11:51:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 46.3 2020-06-30 10:36:28 Public message
sprostowanie informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 39.87 2020-06-30 13:44:24 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DP-371-84-20.pdf pdf 59.27 2020-07-01 14:18:17 Public message

Announcements

2020-07-01 14:18 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-06-30 13:44 Krystyna Obecna sprostowanie informacji z otwarcia ofert

sprostowanie informa [...].pdf

2020-06-30 10:36 Krystyna Obecna informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-06-30 08:10 Krystyna Obecna Krystyna Obecna is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Krystyna Obecna's Zoom Meeting
Time: Jun 30, 2020 09:00 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8639196377?pwd=V0F5b3BMSzl4R2UwcWRHU2Ztcld6QT09

Meeting ID: 863 919 6377
Password: 4gd7ur

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 315