Proceeding: ZP/11/2020 Opracowanie i wdrożenie systemów informatycznych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zamówienia Publiczne
Akademia Pomorska w Słupsku
Deadlines:
Published : 12-06-2020 14:17:00
Placing offers : 13-08-2020 12:00:00
Offers opening : 13-08-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane w dniu 12.06.2020 roku.pdf pdf 229.3 2020-06-12 14:17:00 Proceeding
Specyfikacja istotnych warunkow zamówienia.pdf pdf 661.25 2020-06-12 14:17:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.zip zip 3164.25 2020-06-12 14:17:00 Proceeding
Zał. 3.3. Wzór umowy - zadanie nr 3 - aktualna treść.pdf pdf 301 2020-07-10 17:59:59 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 10.07.2020 roku.pdf pdf 71.97 2020-07-10 17:59:59 Public message
Zapytania do SIWZ i wyjaśnienia Zamawiającego, zmiana treści SIWZ z dnia 10.07.2020 roku.pdf pdf 5550.13 2020-07-10 17:59:59 Public message
Zał. 3.4. Wzór umowy - zadanie nr 4 - aktualna treść z dnia 15.07.2020 r..pdf pdf 473.49 2020-07-15 16:01:52 Public message
Zał. 3.1. Wzór umowy - zadanie nr 1 - aktualna treść.pdf pdf 474.48 2020-07-15 16:01:52 Public message
Zał. 3.2. Wzór umowy - zadanie nr 2 - aktualna treść z dnia 15.07.2020.pdf pdf 301.34 2020-07-15 16:01:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.07.2020 r..pdf pdf 71.98 2020-07-15 16:01:52 Public message
Zmiana treści SIWZ z dnia 15.07.2020 roku.docx docx 82.53 2020-07-15 16:01:52 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.07.2020 roku.pdf pdf 84.86 2020-07-23 13:37:35 Public message
Zapytania do SIWZ i wyjaśnienia Zamawiającego, zmiana treści SIWZ z dnia 23.07.2020 r..pdf pdf 3381.18 2020-07-23 13:37:35 Public message
Pismo Zamawiającego.pdf pdf 671.36 2020-08-06 12:27:16 Public message
Zał. 3.4. Wzór umowy - zadanie nr 4 - aktualna treść.doc doc 168.5 2020-08-07 15:53:53 Public message
Zał. 3.3. Wzór umowy - zadanie nr 3 - aktualna treść.doc doc 168 2020-08-07 15:53:53 Public message
Zał. 3.2. Wzór umowy - zadanie nr 2 - aktualna treść.doc doc 168 2020-08-07 15:53:53 Public message
Zał. 3.1. Wzór umowy - zadanie nr 1 - aktualna treść.doc doc 155.5 2020-08-07 15:53:53 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.08.2020 roku.pdf pdf 75.68 2020-08-07 15:53:53 Public message
Zmiana treści SIWZ z dnia 07.08.2020 roku.pdf pdf 165.99 2020-08-07 15:53:53 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 569.37 2020-08-14 13:09:26 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 2333.22 2020-09-18 14:56:41 Public message

Announcements

2020-09-18 14:56 Zamówienia Publiczne Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2020-08-14 13:09 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-08-07 15:53 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SIWZ z dnia 07.08.2020 r., Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, Aktualna treść Zał. 3.1-3.4 do SIWZ

Zał. 3.4. Wzór umowy [...].doc

Zał. 3.3. Wzór umowy [...].doc

Zał. 3.2. Wzór umowy [...].doc

Zał. 3.1. Wzór umowy [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SIWZ z [...].pdf

2020-08-06 12:27 Zamówienia Publiczne Pismo Zamawiającego

Pismo Zamawiającego. [...].pdf

2020-07-23 13:37 Zamówienia Publiczne Zapytania do SIWZ i wyjaśnienia Zamawiającego, zmiana treści SIWZ z dnia 23.07.2020 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zapytania do SIWZ i [...].pdf

2020-07-15 16:01 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, aktualna treść Zał. 3.1., 3.2., 3.4. do SIWZ.

Zał. 3.4. Wzór umowy [...].pdf

Zał. 3.1. Wzór umowy [...].pdf

Zał. 3.2. Wzór umowy [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SIWZ z [...].docx

2020-07-10 17:59 Zamówienia Publiczne Zamawiający przekazuje treść pytań do SIWZ, jakie wpłynęły jak dotąd w postępowaniu, wraz z odpowiedziami i zmianą SIWZ, ogłoszenie o zamianie ogłoszenia o zamówieniu, aktualną treść Zał. 3.3. do SIWZ.

Zał. 3.3. Wzór umowy [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zapytania do SIWZ i [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2232