Proceeding: ZZP/06/2020 Kompleksowe usługi sprzątania, transportu wewnętrznego, odbierania prania i usługi pomocnicze oraz gospodarcze dla Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie sp. z o.o.

Barbara Grabowska
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie Spółka z o. o.
Deadlines:
Published : 10-06-2020 08:26:00
Placing offers : 08-07-2020 09:00:00
Offers opening : 08-07-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 3139.71 2020-06-10 08:26:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 898.5 2020-06-10 08:26:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK 5a ORGANIZACJA PRACY.xls xls 40.5 2020-06-10 08:26:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI - 274316-2020.pdf pdf 2797.5 2020-06-12 10:03:10 Public message
espd-request (4).zip zip 88.06 2020-06-12 10:04:18 Public message
SPROSTOWANIE 22.06.2020.pdf pdf 860.1 2020-06-22 08:08:36 Public message
odpowiedzi na zapytania 22.06.2020.pdf pdf 9681.5 2020-06-22 13:43:42 Public message
Ogłoszenie o sprostowaniu ENOTICES_SCM8-2020-080355-NF14-PL-1.pdf pdf 73.18 2020-06-22 13:46:00 Public message
zmodyfikowany formularz oferty.doc doc 199 2020-06-22 13:50:16 Public message
Modyfikacja załącznika 5a do SIWZ.xls xls 41.5 2020-06-22 13:54:50 Public message
SCAN_20200625_092033944.pdf pdf 1386.27 2020-06-25 09:27:53 Public message

Announcements

2020-08-17 12:06 Barbara Grabowska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-07-31 08:04 Barbara Grabowska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-07-08 11:35 Barbara Grabowska The message was withdrawn by the Buyer.
2020-06-25 09:27 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI 2020/S 121-297097

SCAN_20200625_092033 [...].pdf

2020-06-22 13:54 Barbara Grabowska ZAŁĄCZNIK NR 5a DO SIWZ - ORGANIZACJA PRACY - załącznik do pisma z 22.06.2020

Modyfikacja załączni [...].xls

2020-06-22 13:50 Barbara Grabowska ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - FORMULARZ OFERTY - załącznik do pisma z dnia 22.06.2020

zmodyfikowany formul [...].doc

2020-06-22 13:46 Barbara Grabowska SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI

Ogłoszenie o sprosto [...].pdf

2020-06-22 13:43 Barbara Grabowska WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ WNIESIENIA WADIUM

odpowiedzi na zapyta [...].pdf

2020-06-22 08:08 Barbara Grabowska SPROSTOWANIE OGŁOSZENIE ZMIAN LUB DODATKOWYCH INFORMACJI - TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ WARUNKI OTWARCIA OFERT

SPROSTOWANIE 22.06.2 [...].pdf

2020-06-12 10:04 Barbara Grabowska JEDZ

espd-request (4).zip

2020-06-12 10:03 Barbara Grabowska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2020/S 113-274316

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 955