Proceeding: MCM/WSM/ZP8/2020 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu

Deadlines:
Posted : 15-05-2020 15:18:00
Placing offers: 10-06-2020 11:00:00
Opening offers : 10-06-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE w Dz. U. UE.pdf pdf 1234.51 2020-05-15 15:18:00 Proceeding
SIWZ - Jednorazowy sprzęt medyczny.pdf pdf 6354.54 2020-05-15 15:18:00 Proceeding
Zalacznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty.doc doc 53 2020-05-15 15:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ.doc doc 185 2020-05-15 15:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 4 do SIWZ wzór umowy.pdf pdf 324.14 2020-05-15 15:18:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ RODO.pdf pdf 404.08 2020-05-15 15:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oswiadczenia Wykonawcy.doc doc 45.5 2020-05-15 15:18:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SIWZ grupa kapitałowa.docx docx 17.15 2020-05-15 15:18:00 Proceeding
Załączniki Nr 2 do SIWZ - Formularze cenowe.xlsx xlsx 235.69 2020-05-15 15:18:00 Proceeding
ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 27.05.2020.pdf pdf 5061.63 2020-05-27 15:05:29 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA WYSŁANE DO PUBLIKACJI.pdf pdf 429.08 2020-05-28 13:58:09 Public message
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ.pdf pdf 220.05 2020-05-28 14:03:32 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 28.05.2020.pdf pdf 10486.87 2020-05-28 14:55:45 Public message
ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 29.05.2020.pdf pdf 6333.25 2020-05-29 14:14:52 Public message
Zmieniomy Załącznik Nr 4 do SIWZ.pdf pdf 1425.22 2020-05-29 14:16:34 Public message
PONOWNA MODYFIKACJA SIWZ.pdf pdf 204.34 2020-06-02 11:40:53 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA opublikowane w Dz.U.UE.pdf pdf 340.36 2020-06-02 11:46:01 Public message
PONOWNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA przesłane do publikacji w Dz.U.EU.pdf pdf 70.79 2020-06-02 13:07:17 Public message
SPROSTOWANIE UDZIELONYCH ODPOWIEDZI.pdf pdf 462.15 2020-06-02 14:53:34 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 3257.57 2020-06-10 14:51:03 Public message
WYNIKI PRZETARGU.pdf pdf 5114.55 2020-07-06 14:12:02 Public message
WYNIKI PRZETARGU.pdf pdf 5114.55 2020-07-06 14:54:32 Public message
UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU OFERTY.pdf pdf 306.53 2020-07-07 14:54:29 Public message
WYNIKI PO PONOWNEJ OCENIE W ZAKRESIE PAKIETU NR 38.pdf pdf 503.05 2020-07-07 14:57:19 Public message
UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU OFERTY PAKIET NR 1.pdf pdf 291.56 2020-07-09 14:36:42 Public message
WYNIKI PO PONOWNEJ OCENIE - PAKIET NR 1.pdf pdf 872.12 2020-07-10 13:51:12 Public message
UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY W PAKIETACH 2, 4 i 19.pdf pdf 288.05 2020-07-13 13:46:29 Public message
PONOWNE UNIEWAŻNIENIE WYBORU OFERTY W ZAKRESIE PAKIETU NR 1.pdf pdf 289.88 2020-07-20 14:35:09 Public message
WYNIKI PO PONOWNEJ OCENIE z dnia 24.07.2020 r pakiet 19.pdf pdf 640.22 2020-07-24 14:32:11 Public message
WYNIKI PO PONOWNEJ OCENIE W ZAKRESIE PAKIETU NR 2.pdf pdf 929.83 2020-07-30 14:53:49 Public message
WYNIKI PO PONOWNEJ OCENIE OFERT PAKIET NR 4.pdf pdf 861.2 2020-07-31 14:39:57 Public message
WYNIKI PO PONOWNEJ OCENIE dnia 07.08.2020r., w zakresie Pakietu Nr 1.pdf pdf 1264.49 2020-08-07 14:45:19 Public message

Announcements

2020-08-07 14:45 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam wyniki po ponownej ocenie z dnia 07.08.2020r., w zakresie części (Pakietu) Nr 1 na: Dostawę Jednorazowego Sprzętu Medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu Nr postępowania MCM/WSM/ZP8/2020. Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

WYNIKI PO PONOWNEJ O [...].pdf

2020-07-31 14:39 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam wyniki po ponownej ocenie w zakresie części (Pakietu) Nr 4 na: Dostawę Jednorazowego Sprzętu Medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu Nr postępowania MCM/WSM/ZP8/2020. Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

WYNIKI PO PONOWNEJ O [...].pdf

2020-07-30 14:53 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam wyniki w zakresie części (Pakietu) Nr 2 na: Dostawę Jednorazowego Sprzętu Medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu Nr postępowania MCM/WSM/ZP8/2020.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

WYNIKI PO PONOWNEJ O [...].pdf

2020-07-24 14:32 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam wyniki po ponownej ocenie w zakresie Pakietu Nr 19
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

WYNIKI PO PONOWNEJ O [...].pdf

2020-07-20 14:35 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam ponowne unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości

PONOWNE UNIEWAŻNIENI [...].pdf

2020-07-13 13:46 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów Nr 2, Nr 4 i Nr 19 Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości

UNIEWAŻNIENIE CZYNNO [...].pdf

2020-07-10 13:51 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam wyniki po ponownej ocenie w zakresie Pakietu Nr 1
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

WYNIKI PO PONOWNEJ O [...].pdf

2020-07-09 14:36 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 1
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości

UNIEWAŻNIENIE CZYNNO [...].pdf

2020-07-07 14:57 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam wyniki po ponownej ocenie w zakresie Pakietu Nr 38
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

WYNIKI PO PONOWNEJ O [...].pdf

2020-07-07 14:54 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam unieważnienie czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 38
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości

UNIEWAŻNIENIE CZYNNO [...].pdf

2020-07-06 14:54 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam wyniki postępowania przetargowego

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości

WYNIKI PRZETARGU.pdf

2020-07-06 14:12 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam wyniki postępowania przetargowego

WYNIKI PRZETARGU.pdf

2020-06-29 11:26 Zdzisław Konieczny W związku z trudnością w uzyskaniu zaświadczeń z US i KRK przez Wykonawców oraz z ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędów i sądownictwa Zamawiający Milickie Centrum Medyczne sp. z o.o., w Miliczu w na wniosek Wykonawców wydłuża termin składania dokumentów do dnia 02.07.2020r., do godziny 10:00.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
2020-06-10 14:51 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-02 14:53 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam sprostowanie udzielonych odpowiedzi z dnia 28.05.2020

SPROSTOWANIE UDZIELO [...].pdf

2020-06-02 13:07 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam PONOWNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA przesłane do publikacji w Dz. U. UE dotyczące zmiany terminu składania ofert na dzień 10.06.2020r., do godziny 11:00.

PONOWNE OGŁOSZENIE O [...].pdf

2020-06-02 11:46 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam Ogłoszenie o Zmianie Ogłoszenia ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2020-06-02 11:40 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam ponowną modyfikację Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą zmiany terminu składania ofert na dzień 10.06.2020r.

PONOWNA MODYFIKACJA [...].pdf

2020-05-29 14:16 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam Zmieniony Załącznik Nr 4 do SIWZ

Zmieniomy Załącznik [...].pdf

2020-05-29 14:14 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania z dnia 29.05.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

2020-05-28 14:55 Marta Cichocka W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania z dnia 28.05.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

2020-05-28 14:03 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam zawiadomienie o zmianie SIWZ, które dotyczy zmiany wzoru umowy oraz zmiany terminu składania ofert.

ZAWIADOMIENIE O ZMIA [...].pdf

2020-05-28 13:58 Zdzisław Konieczny W załączeniu przesyłam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące zmiany terminu składania ofert z dnia 04.06.2020r., na dzień 05.06.2020r., do godziny 11:00

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

2020-05-27 15:05 Marta Cichocka Przesyłam odpowiedzi na pytania z dnia 27.05.2020 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANI [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 10365