Proceeding: UKW/DZP-282-ZO-B-10/2020 Usługa zaprojektowania markerów SSR (Simple Sequence Repeats) w ramach badania pn: Rola neutralnych i adaptacyjnych procesów genetycznych w kształtowaniu ogólno-genomowej zmienności hybrydyzujących podgatunków pszczoły miodnej realizowane w ramach projektu badawczego: Opus 10.

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Deadlines:
Posted : 22-04-2020 09:51:00
Placing offers: 30-04-2020 11:00:00
Opening offers : 30-04-2020 11:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. wskazanym w treści zap. ofertowego   

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZO-10-2020.docx docx 71.21 2020-04-22 09:51:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa zaprojektowania markerów SSR (Simple Sequence Repeats) w ramach badania pn: Rola neutralnych i adaptacyjnych procesów genetycznych w kształtowaniu ogólno-genomowej zmienności hybrydyzujących podgatunków pszczoły miodnej proszę podać cenę za wykonanie całego zamówienia . Proszę o wypełnienie formularza ofertowego zawartego w zapytaniu ofertowym. 1 other - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Udokumentowane doświadczenie zgodnie z zap. ofertowym 20% proszę o wypełnienie załączników i dołączenie dowodów zgodnie z treścią zap. ofertowego (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 105

Send a message to buyer