Proceeding: PN-11/20 PN-11/20 zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie wielofunkcyjnego portalu internetowego przeznaczonego do utrzymywania i rozwoju relacji z zagranicznymi absolwentami i włączania ich w działania prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: PUMS Community Hub.

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 17-03-2020 10:23:00
Placing offers: 26-03-2020 09:00:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.  

Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej, oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych p. 113,114, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.


Announcements

2020-03-26 14:39 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2020-03-25 13:12 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający ponownie przesyła informację dotyczącą otwarcia ofert, ponieważ poprzednia zawierała błąd w treści co do terminu otwarcia ofert.
W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze zalecenia Urzędu Zamówień Publicznych oraz decyzję Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.03.2020 roku Zamawiający informuje, że w trosce o Wykonawców oraz członków komisji przetargowej publiczne otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu odbędzie się TYLKO w trybie on-line. W tym celu Zamawiający utworzy dedykowane spotkanie na platformie ZOOM.us w formie video - konferencji. Żeby do niego dołączyć należy skopiować link zamieszczony poniżej i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie (najczęściej należy pobrać i uruchomić plik, jeśli nie posiada się platformy Zoom). Uczestnikom spotkania udostępniony zostanie taki sam widok, jak uczestnikom, którzy braliby fizyczny udział w sesji otwarcia ofert. Do spotkania dołączyć można będzie od godziny 9:00, jednakże otwarcie ofert rozpocznie się zgodnie z planem o godzinie 10:00. Zamawiający nie zapewnia wsparcia przy problemach technicznych związanych z obsługą platformy Zoom. https://us04web.zoom.us/j/883018663
2020-03-25 13:11 Dział Zamówień Publicznych W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze zalecenia Urzędu Zamówień Publicznych oraz decyzję Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.03.2020 roku Zamawiający informuje, że w trosce o Wykonawców oraz członków komisji przetargowej publiczne otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu odbędzie się TYLKO w trybie on-line. W tym celu Zamawiający utworzy dedykowane spotkanie na platformie ZOOM.us w formie video - konferencji. Żeby do niego dołączyć należy skopiować link zamieszczony poniżej i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie (najczęściej należy pobrać i uruchomić plik, jeśli nie posiada się platformy Zoom). Uczestnikom spotkania udostępniony zostanie taki sam widok, jak uczestnikom, którzy braliby fizyczny udział w sesji otwarcia ofert. Do spotkania dołączyć można będzie od godziny 9:00, jednakże otwarcie ofert rozpocznie się zgodnie z planem o godzinie 9.10. Zamawiający nie zapewnia wsparcia przy problemach technicznych związanych z obsługą platformy Zoom.

https://us04web.zoom.us/j/883018663
2020-03-23 14:17 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedzi nr 2

PN_11_20 odpowiedzi [...].pdf

2020-03-23 11:43 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedzi oraz zmiana terminu składania ofert.

PN_11_20 odpowiedzi [...].pdf

ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

The number of page views - 404

Send a message