Proceeding: ZP/PN/07/2020 Świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucja posiłków do łóżka pacjenta dla Szpitala Specjalistycznego Nr 1 przy ul. Żeromskiego 7 w Bytomiu, Szpitala Zakaźnego, Zakładu Opiekuńczo Leczniczego przy Al. Legionów 49 w Bytomiu

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Deadlines:
Posted : 05-03-2020 11:05:00
Placing offers: 26-03-2020 09:30:00
Opening offers : 26-03-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 9 do SIWZ- ESPD_formularz_edytowalny_JEDZ.doc doc 183 2020-03-05 11:05:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SIWZ.docx docx 17.71 2020-03-05 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ.docx docx 16.73 2020-03-05 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ.docx docx 17.31 2020-03-05 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ.docx docx 15.14 2020-03-05 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ.docx docx 16.2 2020-03-05 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ.docx docx 17.81 2020-03-05 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1b do SIWZ.pdf pdf 120.23 2020-03-05 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SIWZ.pdf pdf 126.21 2020-03-05 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ.docx docx 18.2 2020-03-05 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ.docx docx 40.05 2020-03-05 11:05:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 111.24 2020-03-05 11:05:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 533 2020-03-05 11:05:00 Proceeding
wynik z dnia 19.05.2020.pdf pdf 293 2020-05-19 12:40:08 Public message
wycofanie wyniku.pdf pdf 189.4 2020-05-18 12:30:26 Public message
wynik.pdf pdf 286.66 2020-05-14 09:00:53 Public message
protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 230.25 2020-03-27 07:57:52 Public message
załącznik nr 7 do SIWZ.docx docx 15.7 2020-03-27 07:57:52 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 66.57 2020-03-19 09:40:10 Public message
Wyjaśnienia do SIWZ.pdf pdf 448.75 2020-03-18 13:52:12 Public message
modyfikacja SIWZ.pdf pdf 250.61 2020-03-17 14:18:59 Public message

Announcements

2020-05-19 12:40 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wynik z dnia 19.05.2020 r.

wynik z dnia 19.05.2 [...].pdf

2020-05-18 12:30 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wycofanie wyniku z dnia 14.05.2020

wycofanie wyniku.pdf

2020-05-14 09:00 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu wynik

wynik.pdf

2020-03-27 07:57 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Protokół z otwarcia ofert + załącznik nr 7

protokół z otwarcia [...].pdf

załącznik nr 7 do SI [...].docx

2020-03-19 09:40 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2020-03-18 13:52 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ. [...].pdf

2020-03-17 14:18 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu modyfikacja SIWZ- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

modyfikacja SIWZ.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 291