Proceeding: 03/2020/ZP Przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w Składzie Niedźwiedź

Deadlines:
Posted : 03-03-2020 10:58:00
Placing offers: 11-03-2020 09:30:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.


Zamawiający nie dopuszcza składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/oferty wraz z załącznikami w postaci elektronicznej.

Poniżej w załączniku, Zamawiający zamieścił informację dotyczącej przeprowadzenia wizji lokalnej.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja projektowa.zip zip 17643.97 2020-03-03 10:58:00 Proceeding
Druk Oferta Wykonawcy.docx docx 12.49 2020-03-03 10:58:00 Proceeding
Ogłoszenie_BZP_03_2020_ZP.pdf pdf 352.73 2020-03-03 10:58:00 Proceeding
Przedmiary robót.zip zip 4786.54 2020-03-03 10:58:00 Proceeding
siwz_03_2020_ZP.doc doc 401.5 2020-03-03 10:58:00 Proceeding
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.zip zip 19126.8 2020-03-03 10:58:00 Proceeding
Szczególne wymagania w zakresie ochrony info.niejaw..docx docx 29.22 2020-03-03 10:58:00 Proceeding
Wzór Umowy i Załączniki do umowy.zip zip 1093.35 2020-03-03 10:58:00 Proceeding
Założenia wyjściowe do kosztoysowania.zip zip 79.25 2020-03-03 10:58:00 Proceeding
Wizja lokalna -03.03.2020 r..doc doc 30.5 2020-03-03 13:17:52 Proceeding
informacja o zawieszeniu.doc doc 38 2020-03-27 08:29:10 Public message

Announcements

2020-03-27 09:19 Dorota Spiradek Zamawiający w dniu 27.03.2020 r. ponownie opublikował Ogłoszenie o Zamówieniu w Dziedzinach Obronności i Bezpieczeństwa. Wyżej wymienione ogłoszenie, SIWZ oraz pozostała dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/330714.
2020-03-27 08:29 Dorota Spiradek W dniu 27.03.2020 r. zamieszczono informację o zawieszeniu przedmiotowego postępowania. Informacja dostępna jest w załączniku.

informacja o zawiesz [...].doc

The number of page views: 600