Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 12/CR/02/2020/DIR Wymiana sieci wodociągowej magistralnej metodą bezwykopową w ul. Strzeleckiej w Chodzieży

Marta Sobisiak
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Chodzieży Department: Dział Inwestycji i Rozwoju
Deadlines:
Published : 25-02-2020 12:39:00
Placing offers : 11-03-2020 13:00:00
Offers opening : 11-03-2020 13:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications


Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Chodzieży zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu na podstawie regulaminu udzielania zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji spółce z o.o. w Chodzieży nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.

"Wymiana sieci wodociągowej magistralnej metodą bezwykopową w ul. Strzeleckiej w Chodzieży ".


Regulamin udzielania zamówień w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji spółce z o.o. w Chodzieży udostępniony jest na str. internetowej www.mwik.pl w zakładce "do pobrania".

Szczegóły składania ofert w poniższych załącznikach.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 257.3 2020-02-25 12:39:00 Proceeding
SIWZ.zip zip 17759.37 2020-02-25 12:39:00 Proceeding
Przedmiar_Strzelecka.xls xls 38.5 2020-02-25 12:39:00 Subject of the order
odpowiedzi_na_pyt.pdf pdf 60.16 2020-02-27 12:22:09 Public message
dokumentacja_projektowa.7z 7z 15494.56 2020-03-05 12:02:43 Public message
odpowiedzi_na_pyt.pdf pdf 53.76 2020-03-05 12:02:43 Public message
Inf o wyb oferty strzelecka.pdf pdf 64.24 2020-03-19 09:58:17 Public message

Announcements

2020-03-19 09:58 Marta Sobisiak Informacja o wyborze oferty

Inf o wyb oferty str [...].pdf

2020-03-05 12:02 Marta Sobisiak Zamawiający zamieszcza otrzymane pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

dokumentacja_projekt [...].7z

odpowiedzi_na_pyt.pd [...].pdf

2020-02-27 12:22 Marta Sobisiak Zamawiający zamieszcza otrzymane pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

odpowiedzi_na_pyt.pd [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wymiana sieci wodociągowej magistralnej metodą bezwykopową w ul. Strzeleckiej w Chodzieży proszę podać cenę netto zgodnie z wypełnionym przedmiarem robót

Przedmiar_Strzelecka [...].xls

1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7747 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oferta Wykonawcy - Proszę załączyć ofertę Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 999