Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.2.20 Dostawa materiałów jednorazowego użytku oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Deadlines:
Published : 20-02-2020 11:29:00
Placing offers : 10-04-2020 12:00:00
Offers opening : 10-04-2020 12:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
251.2.20_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 717.92 2020-02-20 11:29:00 Proceeding
251.2.20_Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc doc 94 2020-02-20 11:29:00 Proceeding
251.2.20_Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy.xls xls 833.5 2020-02-20 11:29:00 Proceeding
251.2.20_Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA JEDZ.doc doc 205.5 2020-02-20 11:29:00 Proceeding
251.2.20_Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 44 2020-02-20 11:29:00 Proceeding
251.2.20_Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.doc doc 71.5 2020-02-20 11:29:00 Proceeding
251.2.20_SIWZ.doc doc 246.5 2020-02-20 11:29:00 Proceeding
251.2.20_Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianie.doc doc 96 2020-03-23 13:01:08 Public message
251.2.20_zmiana terminu.doc doc 140 2020-03-23 13:01:08 Public message
251.2.20_Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy po zmianie.doc doc 72 2020-03-23 13:01:08 Public message
251.2.20_Załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy.xls xls 865 2020-03-23 13:01:08 Public message
251.2.20_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 376.5 2020-03-23 13:01:08 Public message
251.2.20_zmiana terminu sprostowanie.doc doc 140 2020-03-23 13:47:09 Public message
251.2.20_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 70.67 2020-03-25 14:00:05 Public message
251.2.20_Zestawienie otrzymanych ofert na stronę.xls xls 65.5 2020-04-10 14:45:13 Public message
251.2.20_Wynik na stronę.doc doc 281 2020-05-07 22:48:57 Public message

Announcements

2020-05-07 22:48 Joanna Błażej Szanowni Państwo

Bardzo dziękuję za przesłanie ofert. W załączeniu przesyłam rozstrzygnięcie postępowania.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.2.20_Wynik na st [...].doc

2020-04-10 14:45 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam "Informację z otwarcia ofert".

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.2.20_Zestawienie [...].xls

2020-04-07 08:54 Lucyna Gruszkowska Witam serdecznie,
Informacja o zmianie wadium została podana w treści "ogłoszenia o zmianie" w informacjach dodatkowych zamieszczonego 25.03.2020r. na platformie.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska
2020-03-25 14:00 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia".

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.2.20_Ogłoszenie [...].pdf

2020-03-23 13:47 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam Państwu plik "Zmiana terminu sprostowanie".

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.2.20_zmiana term [...].doc

2020-03-23 13:01 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania, zmieniony Formularz cenowy, zmieniony Formularz Ofertowy, zmieniony Projekt umowy oraz Informację o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.2.20_Załącznik n [...].doc

251.2.20_zmiana term [...].doc

251.2.20_Załącznik n [...].doc

251.2.20_Załącznik n [...].xls

251.2.20_Pytania i o [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2686