Proceeding: 2020/S 029-068367 Budowa sieci ciepłowniczej i dwóch przyłączy do budynków mieszkalnych nr 1 i nr 2 przy ul. Zaświat dz. nr 240/8, 2, 4/35 obręb 121 w Bydgoszczy, znak sprawy 2020/S 029-068367

Deadlines:
Posted : 11-02-2020 12:22:00
Placing offers: 12-03-2020 13:00:00
Opening offers : 12-03-2020 13:25:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu:

Budowa sieci ciepłowniczej i dwóch przyłączy do budynków mieszkalnych nr 1 i nr 2 przy ul. Zaświat dz. nr 240/8, 2, 4/35 obręb 121 w Bydgoszczy, znak sprawy 2020/S 029-068367


 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz załączniki do SIWZ.

 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Wykaz podstawowych dokumentów odbiorowych sieci i przyłączy ciepłowniczych.docx docx 102.25 2020-02-11 12:22:00 Proceeding
Oświadczenie kierownika budowy.docx docx 596.28 2020-02-11 12:22:00 Proceeding
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót wzór.xlsx xlsx 27.48 2020-02-11 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy na roboty budowlane.pdf pdf 492.81 2020-02-11 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz Oferta.doc doc 45.5 2020-02-11 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz JEDZ.doc doc 187 2020-02-11 12:22:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Projekt Wykonawczy.zip zip 9275.26 2020-02-11 12:22:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 474.32 2020-02-11 12:22:00 Proceeding
2020-02-11 Ogłoszenie 2020_S 029-068367.pdf pdf 138.1 2020-02-11 12:22:00 Proceeding
2020-04-20 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020_S 085-202937.pdf pdf 116.27 2020-04-30 12:04:21 Public message
2020-04-07 Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 568.62 2020-04-07 12:49:34 Public message
2020-03-12 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 467.53 2020-03-12 14:10:38 Public message

Announcements

2020-04-30 12:04 Izabela Smejlis Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2020/S 085-202937

2020-04-20 Ogłoszeni [...].pdf

2020-04-07 12:49 Magdalena Urban 2020-04-07 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-04-07 Informacj [...].pdf

2020-03-12 14:10 Izabela Smejlis 2020-03-12 Informacja z otwarcia ofert

2020-03-12 Informacj [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 409