Proceeding: 4/2020 Wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30”- etap III

Deadlines:
Posted : 14-01-2020 10:12:00
Placing offers: 09-03-2020 11:00:00
Opening offers : 09-03-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

Załącznik Nr 2 do SIWZ (OPZ)


UWAGA: ZMIANA ADRESU LINKU DO POBRANIA DOKUMENTACJI!!!!:

NOWY LINK:
https://cloud.szpital.uwm.edu.pl:8443/owncloud/index.php/s/idBwsJd0HY4kAhF


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS009-015356-pl.pdf pdf 170.38 2020-01-14 10:55:36 Proceeding
Zal10_Wzór_umowy.pdf pdf 434.88 2020-01-14 10:27:34 Proceeding
Zal9 Osoby.docx docx 46.59 2020-01-14 10:27:33 Proceeding
Zal8 Doświadczenie.docx docx 17.67 2020-01-14 10:27:33 Proceeding
Zal7_Oświadczenie_podatki.docx docx 44.39 2020-01-14 10:27:33 Proceeding
Zal6_Oświadczenie_zakaz_ubiegania.docx docx 44.1 2020-01-14 10:27:33 Proceeding
Zal5_Oświadczenie_sąd.docx docx 46.5 2020-01-14 10:27:33 Proceeding
Zal4 grupa kapitalowa.doc doc 34 2020-01-14 10:27:33 Proceeding
Zal3_espd-request.zip zip 91.09 2020-01-14 10:27:33 Proceeding
Zal1_Formularz_ofertowy.doc doc 72 2020-01-14 10:27:33 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 2560.58 2020-01-14 10:27:33 Proceeding
Powtórzenie_rozstrzygniecia_strona_tablica.pdf pdf 816.72 2020-06-16 12:41:37 Public message
Wbor_strona_tablica.pdf pdf 812.16 2020-04-09 14:27:26 Public message
Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.pdf pdf 532.09 2020-03-09 13:07:41 Public message
odp_VIII.pdf pdf 611.75 2020-02-26 13:52:39 Public message
Dokumenty do odp_VIII.zip zip 8342.73 2020-02-26 13:52:39 Public message
odp_VII.pdf pdf 4878.11 2020-02-21 12:56:34 Public message
Dokumenty do odp_VII.zip zip 4061.12 2020-02-21 12:56:34 Public message
2020-OJS036-084353-pl-1.pdf pdf 68.96 2020-02-20 13:43:27 Public message
Dokumenty do odp_VI.zip zip 1940.81 2020-02-18 14:45:12 Public message
odp_VI.pdf pdf 916.3 2020-02-18 14:45:12 Public message
Informacja_11.02.2020I.pdf pdf 276.7 2020-02-11 14:06:14 Public message
odp_IV.pdf pdf 756.53 2020-02-07 19:53:54 Public message
Zał. nr 1A - Technologia - po modyfikacji (2).pdf pdf 409.26 2020-02-07 19:53:54 Public message
Zał. nr 28 - specyfikacja białego montażu.pdf pdf 189.96 2020-02-07 19:53:54 Public message
odp_V.pdf pdf 444.25 2020-02-04 14:42:02 Public message
odp_III.pdf pdf 730.78 2020-02-04 14:36:39 Public message
Dokumenty do odp_III.zip zip 16372.93 2020-02-04 14:36:39 Public message
2020-OJS024-052786-pl.pdf pdf 69.03 2020-02-04 09:32:18 Public message
Sprostowanie_31.01.2020r.pdf pdf 428.41 2020-01-31 11:27:25 Public message
Załącznik 24.zip zip 337.4 2020-01-31 11:27:25 Public message
odp_I.pdf pdf 393.52 2020-01-30 13:48:24 Public message
Dokumenty do odp_II.zip zip 234329.07 2020-01-30 13:57:41 Public message
odp_II.pdf pdf 430.19 2020-01-30 13:57:41 Public message

Announcements

2020-06-16 12:41 Zbigniew Skorupski Rozstrzygnięcie postępowania (powtórzenie czynności) z dn. 16.06.2020 r.

Powtórzenie_rozstrzy [...].pdf

2020-04-09 14:27 Zbigniew Skorupski Wybór najkorzystniejszej oferty z dn. 09.04.2020r.

Wbor_strona_tablica. [...].pdf

2020-03-09 13:07 Zbigniew Skorupski Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dn. 09.03.2020 r.

Informacja z art. 86 [...].pdf

2020-02-26 13:52 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi część VIII z dn. 26.02.2020 r.
Załączniki do odpowiedzi część VIII

odp_VIII.pdf

Dokumenty do odp_VII [...].zip

2020-02-21 12:56 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi część VII z dn. 21.02.2020 r.
Załączniki do odpowiedzi cz. VII

odp_VII.pdf

Dokumenty do odp_VII [...].zip

2020-02-20 13:43 Zbigniew Skorupski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 036-084353 z dn. 20.02.2020 r.

2020-OJS036-084353-p [...].pdf

2020-02-18 14:45 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi nr VI z dn. 18.02.2020 r.
Dodatkowe informacje i dokumenty stanowiące załącznik do odpowiedzi nr VI

Dokumenty do odp_VI. [...].zip

odp_VI.pdf

2020-02-11 14:06 Zbigniew Skorupski Informacja z dn. 11.02.2020 r.

Informacja_11.02.202 [...].pdf

2020-02-07 19:53 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi część IV z dn. 07.02.2020r.
Załącznik 1 (Załącznik 1a do dokumentacji) do odp. IV Technologia po modyfikacjach
Załącznik 2 (Załącznik 28 do dokumentacji) do odp. IV Specyfikacja białego montażu

odp_IV.pdf

Zał. nr 1A - Technol [...].pdf

Zał. nr 28 - specyfi [...].pdf

2020-02-04 14:42 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi część V z dn. 04.02.2020 r.

odp_V.pdf

2020-02-04 14:36 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi część III z dn.04.02.2020 r. oraz Załącznik do odpowiedzi III

odp_III.pdf

Dokumenty do odp_III [...].zip

2020-02-04 09:32 Zbigniew Skorupski Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji nr 2020/S 024-052786

2020-OJS024-052786-p [...].pdf

2020-01-31 11:27 Zbigniew Skorupski Sprostowanie SIWZ z dn. 31.01.2020 r.
Załącznik do Sprostowania.

Sprostowanie_31.01.2 [...].pdf

Załącznik 24.zip

2020-01-30 13:57 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi cz. II z dn. 30.01.2020 r.
Załącznik do odpowiedzi cz.II dokumenty DWG

Dokumenty do odp_II. [...].zip

odp_II.pdf

2020-01-30 13:48 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi część I z dn. 30.01.2020 r.

odp_I.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 8451