Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/01/20 Dostawa wkładów drukujących, kaset, tonerów do drukarek, faksów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla SPSK-2.

Deadlines:
Published : 10-01-2020 14:05:41
Placing offers : 28-01-2020 09:30:00
Offers opening : 28-01-2020 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

Z uwagi na wartość zamówienia (mniejszą niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy PZP), dopuszczalną formą składania oferty oraz oświadczenia z art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27, dalej „PZP”) pozostaje forma pisemna.    

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP.220.01.20 SIWZ.doc doc 539.5 2020-01-10 14:15:24 Proceeding
ZP.220.01.20_ zał. nr 3 Formularz cen jedn..xls xls 54 2020-01-10 14:15:24 Proceeding
ZP.220.01.20 zał. 4 wymagania dla przedmiotu zamówienia.doc doc 103.5 2020-01-10 14:16:02 Proceeding
ZP.220.01.20_ zał. nr 3 Formularz cen jedn..xls xls 54 2020-01-10 14:16:02 Proceeding
ZP.220_01_20 zał. 2 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 13.3 2020-01-10 14:16:02 Proceeding
ZP_220_01_20 Zał. nr 1 do SIWZ - OFERTA.rtf rtf 158.77 2020-01-10 14:16:02 Proceeding
ZP_220_01_20 Zał. nr 1a do oferty - NOWE Oświadczenie dot. braku podst. do wykluczenia z postę.docx docx 20.63 2020-01-10 14:16:02 Proceeding
ZP_220_01_20_FO_zal 1b_osw_speln wart udz.rtf rtf 75.23 2020-01-10 14:16:02 Proceeding
ZP_220_01_20_FO_zal 5_Wykaz dostaw.rtf rtf 63.7 2020-01-10 14:16:02 Proceeding
ZP_220_01_20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 310.11 2020-01-10 14:17:37 Proceeding
ZP.220.01.20 zał. 4 wymagania dla przedmiotu zamówienia -modyfikacja.doc doc 102.5 2020-01-20 12:03:42 Public message
ZP_220_01_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia x 2.docx docx 139.42 2020-01-20 12:04:52 Public message
WYJAŚNIENIE NR 1 z dnia 20.01.2020 r..docx docx 144.2 2020-01-20 12:00:42 Public message
ZP_220_01_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx docx 138.25 2020-01-17 13:36:56 Public message
Załącznik do pytania Wykonawcy nr 3 do Wyjasnienia nr 1.pdf pdf 104.54 2020-01-20 12:01:51 Public message
MODYFIKACJA z dnia 20.01.2020 r.docx docx 141.33 2020-01-20 12:02:29 Public message
Sprostowanie do WYJAŚNIENIA NR 1 z dnia 20.01.2020 r.docx docx 215.53 2020-01-21 10:45:31 Public message
WYJAŚNIENIE NR 2 z dnia 22.01.2020 r.docx docx 141.5 2020-01-22 14:45:25 Public message
ZP.220.01.20_ zał. nr 3 Zmodyfikwany Formularz cen jedn..xls xls 50 2020-01-22 14:47:17 Public message
ZP_220_01_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia x 3.docx docx 139 2020-01-22 14:48:50 Public message
ZP.220.01.20_ zał. nr 3 Zmodyfikwany Formularz cen jedn..xls xls 50 2020-01-23 12:00:10 Public message
WYJAŚNIENIE NR 3 z dnia 23.01.2020 r.docx docx 142.39 2020-01-23 12:00:10 Public message
ZP_220_01_20 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia x 4.docx docx 139.16 2020-01-23 12:19:10 Public message
ZP.220_01_20 zał. 2 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 13.28 2020-01-28 12:14:24 Public message
ZP.220.01.20 Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.01.2020 r godz. 10.00.docx docx 157.93 2020-01-28 12:14:24 Public message
Rozstrzygnięcie z dnia 20.02.2020 r.docx docx 142.71 2020-02-21 12:18:43 Public message
Ogłoszenie nr 510044642-N-2020 z dnia 11-03-2020 r..docx docx 16.05 2020-03-11 13:42:57 Public message

Announcements

2020-03-11 13:42 Wioletta Sybal Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 11 marca 2020 r.

Ogłoszenie nr 510044 [...].docx

2020-02-21 12:18 Wioletta Sybal
Rozstrzygnięcie postępowania
Szanowni Państwo,
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania- Pismo w załączeniu

Rozstrzygnięcie z d [...].docx

2020-01-28 12:14 Wioletta Sybal ZP.220.01.20 Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.01.2020 r godz. 10.00
wraz z Oświadczeniem dot. grupy kapitałowej

ZP.220_01_20 zał. 2 [...].docx

ZP.220.01.20 Informa [...].docx

2020-01-23 12:19 Wioletta Sybal OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA x4 z dnia 23.01.2020 r.

ZP_220_01_20 Ogłosze [...].docx

2020-01-23 12:00 Wioletta Sybal WYJAŚNIENIE NR 3 z dnia 23.01.2020 r oraz
Załącznik nr 3 Zmodyfikowany Formularz cen jednostkowych

ZP.220.01.20_ zał. n [...].xls

WYJAŚNIENIE NR 3 z d [...].docx

2020-01-22 14:48 Wioletta Sybal Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia x3

ZP_220_01_20 Ogłosze [...].docx

2020-01-22 14:47 Wioletta Sybal Załącznik nr 3 - Zmodyfikowany Formularz cen jednostkowych

ZP.220.01.20_ zał. n [...].xls

2020-01-22 14:45 Wioletta Sybal Wyjaśnienie nr 2 z dnia 22.01.2020 r.

WYJAŚNIENIE NR 2 z d [...].docx

2020-01-21 10:45 Wioletta Sybal SPROSTOWANIE do Wyjaśnienia nr 1
w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 2 Wykonawcy nr 3

Sprostowanie do WYJA [...].docx

2020-01-20 12:04 Wioletta Sybal Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 z dnia 20.01.2020 r.

ZP_220_01_20 Ogłosze [...].docx

2020-01-20 12:03 Wioletta Sybal Załącznik nr 4 Wymagania dla przedmiotu zamówienia -modyfikacja

ZP.220.01.20 zał. 4 [...].doc

2020-01-20 12:02 Wioletta Sybal MODYFIKACJA z dnia 20.01.2020 r

MODYFIKACJA z dnia [...].docx

2020-01-20 12:01 Wioletta Sybal Załącznik do pytania Wykonawcy nr 3 do Wyjaśnienia nr 1 z dnia 20.01.2020 r.

Załącznik do pytania [...].pdf

2020-01-20 12:00 Wioletta Sybal WYJAŚNIENIE NR 1 z dnia 20.01.2020 r.

WYJAŚNIENIE NR 1 z d [...].docx

2020-01-17 13:36 Wioletta Sybal OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 17.01.2020 r.

ZP_220_01_20 Ogłosze [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1564