Proceeding: ZP/PN/03/19 Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej

Dział zamówień publicznych
Innobaltica Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 20-12-2019 15:11:22
Placing offers : 01-06-2020 13:00:00
Offers opening : 01-06-2020 13:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 155.97 2019-12-24 11:47:04 Proceeding
espd-request.zip zip 92.72 2019-12-24 11:47:15 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 708.32 2019-12-24 11:47:50 Proceeding
Załączniki do SIWZ.zip zip 25938.78 2019-12-24 11:49:23 Proceeding
Zebranie wykonawców.pdf pdf 117.22 2019-12-24 11:54:25 Public message
Odwołanie GMV Innobaltica 03.01.2020.pdf pdf 3832.71 2020-01-03 14:16:56 Public message
Przesłanie kopii odwołania.pdf pdf 120.77 2020-01-03 14:16:56 Public message
Informacja o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składania ofert.pdf pdf 117.51 2020-01-16 15:31:06 Public message
Informacja.pdf pdf 189.9 2020-02-04 11:13:22 Public message
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ.zip zip 46423.08 2020-02-07 12:08:44 Public message
Protokół z zebrania Wykonawców.pdf pdf 370.74 2020-02-07 12:09:20 Public message
Informacja o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 123.71 2020-02-07 12:09:51 Public message
SIWZ.pdf pdf 710.38 2020-02-13 13:23:45 Public message
SIWZ.docx docx 613.74 2020-02-13 13:23:45 Public message
Korekta załącznika nr 4 do SIWZ.zip zip 6701.81 2020-02-14 15:55:45 Public message
notice.pdf pdf 70.68 2020-02-19 13:36:45 Public message
2020-OJS014-028277-pl.pdf pdf 67.63 2020-02-19 13:36:45 Public message
notice.pdf pdf 77.77 2020-02-19 13:41:02 Public message
2020-OJS029-067154-pl.pdf pdf 75.35 2020-02-19 13:41:02 Public message
06.03.2020.zip zip 41710.81 2020-03-08 00:30:51 Public message
notice.pdf pdf 114.4 2020-03-08 00:31:58 Public message
Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 411.5 2020-03-08 00:31:58 Public message
Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 118.6 2020-03-23 15:33:22 Public message
notice.pdf pdf 72.84 2020-03-23 15:33:22 Public message
23.03.2020 r.zip zip 41435.58 2020-03-23 15:35:26 Public message
Załącznik nr 3 do SIWZ - Umowa.pdf pdf 7149.01 2020-03-23 21:54:23 Public message
Załącznik nr 3 do SIWZ - Umowa_różnica.docx docx 423.54 2020-03-23 21:54:23 Public message
Informacja1.pdf pdf 209.8 2020-04-15 11:20:35 Public message
Informacja2.pdf pdf 192.04 2020-04-17 14:15:47 Public message
notice.pdf pdf 71.82 2020-05-05 17:55:07 Public message
Informacja o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ.pdf pdf 118.97 2020-05-05 17:55:07 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ, nr 3 do umowy_Formularz oferty.docx docx 297.73 2020-05-05 17:56:03 Public message
Informacja3.pdf pdf 740.95 2020-05-05 17:56:03 Public message
Informacja o omyłce pisarskiej.pdf pdf 115.94 2020-05-08 20:58:05 Public message
Informacja4.pdf pdf 197.75 2020-05-20 11:07:37 Public message
Informacja5.pdf pdf 207.23 2020-05-20 14:19:17 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 122.77 2020-06-01 14:41:27 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 217.97 2020-07-08 16:31:42 Public message
Unieważnienie czynności .pdf pdf 346.76 2020-10-19 10:48:14 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 202.53 2020-11-17 21:41:13 Public message
Unieważnienie czynności .pdf pdf 199.45 2020-12-18 12:32:45 Public message
Zawiadomienie.pdf pdf 195.13 2021-02-19 23:14:08 Public message

Announcements

2021-02-19 23:14 Dział zamówień publicznych Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie.pdf

2020-12-18 12:32 Dział zamówień publicznych Unieważnienie czynności wyboru oferty

Unieważnienie czynno [...].pdf

2020-11-17 21:41 Dział zamówień publicznych Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-10-19 10:48 Dział zamówień publicznych Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystnijeszej

Unieważnienie czynno [...].pdf

2020-07-08 16:31 Dział zamówień publicznych Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-06-01 14:41 Dział zamówień publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-05-20 14:19 Dział zamówień publicznych Informacja

Informacja5.pdf

2020-05-20 11:07 Dział zamówień publicznych Informacja4

Informacja4.pdf

2020-05-08 20:58 Dział zamówień publicznych Informacja o omyłce pisarskiej

Informacja o omyłce [...].pdf

2020-05-05 17:56 Dział zamówień publicznych Informacja i zmiana załącznika nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SI [...].docx

Informacja3.pdf

2020-05-05 17:55 Dział zamówień publicznych Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ

notice.pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

2020-04-17 14:15 Dział zamówień publicznych Informacja

Informacja2.pdf

2020-04-15 11:20 Dział zamówień publicznych Informacja

Informacja1.pdf

2020-03-23 21:54 Dział zamówień publicznych Zmiana Załącznika nr 3 do SIWZ - Umowa

Załącznik nr 3 do SI [...].pdf

Załącznik nr 3 do SI [...].docx

2020-03-23 15:35 Dział zamówień publicznych Zmiany SIWZ

23.03.2020 r.zip

2020-03-23 15:33 Dział zamówień publicznych Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o zmianie [...].pdf

notice.pdf

2020-03-08 00:31 Dział zamówień publicznych Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

notice.pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

2020-03-08 00:30 Dział zamówień publicznych Zmiany SIWZ

06.03.2020.zip

2020-02-19 13:41 Dział zamówień publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w wynku zmiany treści SIWZ w dniu 07.02.2020 r. czego potwierdzeniem jest informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Pzp opublikowane w dniu 07.02.2020 r.

oraz opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

notice.pdf

2020-OJS029-067154-p [...].pdf

2020-02-19 13:36 Dział zamówień publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji w Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w wynku przedłużenia terminu składania ofert w dniu 16.01.2020 r. czego potwierdzeniem jest informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Pzp opublikowane w dniu 16.01.2020 r.

oraz opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

notice.pdf

2020-OJS014-028277-p [...].pdf

2020-02-14 15:55 Dział zamówień publicznych Korekta załącznika nr 4 do SIWZ

Korekta załącznika n [...].zip

2020-02-13 13:23 Dział zamówień publicznych Poprawienie SIWZ
Zmian w punkcie XI. 3. 4) f)

SIWZ.pdf

SIWZ.docx

2020-02-07 12:09 Dział zamówień publicznych Informacja o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie [...].pdf

2020-02-07 12:09 Dział zamówień publicznych Protokół z zebrania wykonawców

Protokół z zebrania [...].pdf

2020-02-07 12:08 Dział zamówień publicznych Odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ

Odpowiedzi na pytani [...].zip

2020-02-04 11:13 Dział zamówień publicznych Informacja

Informacja.pdf

2020-01-16 15:31 Dział zamówień publicznych Informacja o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składania ofert

Informacja o zmianie [...].pdf

2020-01-03 14:16 Dział zamówień publicznych KOPIA ODWOŁANIA ORAZ WEZWANIE DO PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

Odwołanie GMV Innoba [...].pdf

Przesłanie kopii odw [...].pdf

2019-12-24 11:54 Dział zamówień publicznych Zabranie wykonawców

Zebranie wykonawców. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 10648