Proceeding: ZP/144/2019 ZP/144/2019 - Dostawa osprzętu sieciowego w ramach modernizacji sieci bezprzewodowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Published : 18-12-2019 09:48:00
Placing offers : 21-01-2020 09:00:00
Offers opening : 21-01-2020 09:20:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ 144.doc doc 455 2019-12-18 09:49:59 Proceeding
zał 1 -form oferty.doc doc 138 2019-12-18 09:49:59 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 184.5 2019-12-18 09:49:59 Proceeding
zał 3 -opis przedm zamowienia.docx docx 76.37 2019-12-18 09:49:59 Proceeding
zał 4 -form rzecz-cen .docx docx 241.41 2019-12-18 09:49:59 Proceeding
zał 5 -projekt umowy.doc doc 125 2019-12-18 09:49:59 Proceeding
ogloszenie o zamowieniu DUUE.pdf pdf 119.67 2019-12-18 09:50:04 Proceeding
zał 3 -opis przedm zam -modyfik 03 01 2020.docx docx 76.5 2020-01-03 11:39:11 Public message
zał 1 -form oferty-modyfik 03.01.2020.doc doc 138.5 2020-01-03 11:39:11 Public message
1. pytania i odpow 03.01.2020.doc doc 118 2020-01-03 11:39:11 Public message
zał 1 -form oferty-modyfik 07.01.2020.doc doc 139.5 2020-01-07 12:07:58 Public message
2. modyfikacja z 07.01.2020.doc doc 114 2020-01-07 12:07:58 Public message
informacja z otwarcia ZP-144-2019.docx docx 53 2020-01-21 10:19:34 Public message
WYNIK ZP-144-2019.doc doc 100 2020-01-28 09:49:38 Public message

Announcements

2020-01-28 09:49 Joanna Laskowska Zawiadomienie o wyborze oferty

WYNIK ZP-144-2019.do [...].doc

2020-01-21 10:19 Joanna Laskowska informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

2020-01-07 12:07 Joanna Laskowska 2. modyfikacja z dnia 07.01.2020 r.
oraz zmodyfikowany załącznik nr 1 - formularz oferty

zał 1 -form oferty-m [...].doc

2. modyfikacja z 07. [...].doc

2020-01-03 11:39 Joanna Laskowska 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 03.01.2020 r.
oraz modyfikacja załącznika nr 1 i 3 do SIWZ

zał 3 -opis przedm z [...].docx

zał 1 -form oferty-m [...].doc

1. pytania i odpow 0 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 833