Proceeding: 30/2019 Dostawa implantów chirurgicznych, zestawów do rekonstrukcji ACL, membran oraz pinów do artrodez na 6 zadań dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Deadlines:
Published : 06-12-2019 08:46:21
Placing offers : 09-01-2020 10:00:00
Offers opening : 09-01-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS236-578145-pl.pdf pdf 192.39 2019-12-06 09:18:16 Proceeding
SIWZ 30-2019 Dostawa implantów chirurgicznych.doc doc 521 2019-12-06 09:18:16 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc doc 411.5 2019-12-06 09:18:16 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz cenowy.doc doc 689.5 2019-12-06 09:18:16 Proceeding
Załącznik nr 3 Projekt umowy.doc doc 67.5 2019-12-06 09:18:16 Proceeding
Załącznik nr 4 -JEDZ.doc doc 185.5 2019-12-06 09:18:16 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa.rtf rtf 50.03 2019-12-06 09:18:16 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie.rtf rtf 45.7 2019-12-06 09:18:16 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie.rtf rtf 44.99 2019-12-06 09:18:16 Proceeding
SIWZ 30-2019 Dostawa implantów chirurgicznych - zmieniona.doc doc 522 2019-12-18 11:55:29 Public message
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy - zmieniona.doc doc 411.5 2019-12-18 11:55:29 Public message
Odpowiedzi_30_1_2019.docx docx 339.84 2019-12-18 11:55:29 Public message
Odpowiedzi_30_2_2019.docx docx 332.93 2019-12-19 14:37:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert 30-2019.docx docx 25.55 2020-01-09 11:47:39 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY_30_2019.doc doc 386 2020-01-24 11:14:24 Public message

Announcements

2020-01-24 11:14 Daria Szczepańska Zawiadomienie o wyborze oferty 30/2019

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].doc

2020-01-09 11:47 Daria Szczepańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2019-12-19 14:37 Daria Szczepańska Odpowiedzi nr 2

Odpowiedzi_30_2_2019 [...].docx

2019-12-18 11:55 Daria Szczepańska Odpowiedzi na pytania nr 1

SIWZ 30-2019 Dostawa [...].doc

Załącznik nr 1 Formu [...].doc

Odpowiedzi_30_1_2019 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1068