Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/PR/22/2019 Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych w systemie kart flotowych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 04-12-2019 10:34:26
Placing offers : 07-01-2020 12:00:00
Offers opening : 07-01-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

1.   Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw na terenie całego kraju do samochodów eksploatowanych w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu oraz jego oddziałach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do SIWZ.

2.   Zamawiający przewiduje zakup paliwa w ilości oraz rodzaju:

  1)   Oleju napędowego w ilości 1 000 000  litrów;

  2)   Benzyny bezołowiowej 95 w ilości 5 000 litrów;

  3)   Gazu LPG w ilości 1 000 litrów.

3.  W chwili obecnej Zamawiający posiada:

  1)   5 samochodów napędzanych benzyną bezołowiową 95;

  2)   124  samochodów napędzanych olejem napędowym;

  3)   1 samochód napędzany LPG.

4.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 7 uPzp.

 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

- Zadawania pytań do SIWZ;

- Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;

- Przesłania odwołania/inne.


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

tel. 22 101 02 02,

e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_ZP_PR_22_2019.pdf pdf 18964.98 2019-12-04 10:42:50 Proceeding
załącznik nr 1 -Formularz ofertowy.doc doc 110 2019-12-04 10:42:50 Proceeding
załącznik nr 3 - JEDZ.doc doc 165.5 2019-12-04 10:42:50 Proceeding
załącznik nr 5 -wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub narzędzi technicznych dostępnych wykonawcy.docx docx 16.15 2019-12-04 10:42:50 Proceeding
ogloszenie o zamówieniu - opublikowane.pdf pdf 138.09 2019-12-04 10:42:58 Proceeding
informacja nr 1 dla Wykonawców.pdf pdf 1329.07 2019-12-30 09:29:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 304.03 2020-01-07 14:36:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 467.69 2020-01-17 13:03:12 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane.pdf pdf 114.08 2020-02-10 09:58:39 Public message

Announcements

2020-02-10 09:58 Marzena Paszulewicz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-01-17 13:03 Marzena Paszulewicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-01-07 14:36 Marzena Paszulewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-12-30 09:29 Marzena Paszulewicz Informacja nr 1 dla Wykonawców

informacja nr 1 dla [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1169