Proceeding: ZP/143/2019 ZP/143/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach

Deadlines:
Published : 04-12-2019 10:00:00
Placing offers : 10-01-2020 09:00:00
Offers opening : 10-01-2020 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. Informacje o składaniu podpisu elektronicznego znajdują się tutaj: bit.ly/podpis_elektroniczny


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 192.76 2019-12-04 10:05:00 Proceeding
SIWZ 143.doc doc 435.5 2019-12-04 10:05:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy i cenowe.doc doc 110 2019-12-04 10:05:00 Proceeding
Załącznik 2 - JEDZ.doc doc 185 2019-12-04 10:05:00 Proceeding
Załącznik 3.zip zip 147.36 2019-12-04 10:05:00 Proceeding
Załącznik 4 - projekt umowy.doc doc 122.5 2019-12-04 10:05:00 Proceeding
3. Pytania i odpowiedzi.doc doc 134.5 2019-12-09 08:28:08 Public message
1. Pytania i odpowiedzi.doc doc 137 2019-12-06 10:51:18 Public message
PAKIET 6 Zamrażarka niskotemperaturowa szafowa - zmiana 06.12.2019.doc doc 75 2019-12-06 10:51:18 Public message
2. Pytania i odpowiedzi.doc doc 136.5 2019-12-06 12:16:20 Public message
4. Pytania i odpowiedzi.doc doc 138.5 2019-12-17 09:59:46 Public message
5. Pytania i odpowiedzi.doc doc 150 2019-12-20 09:04:33 Public message
PAKIET 3 Wiskozymetr rotacyjny laboratoryjny - zmiana 20.12.2019.doc doc 97.5 2019-12-20 11:12:53 Public message
1. modyfikacja 20.12.2019.docx docx 122.45 2019-12-20 11:12:53 Public message
Informacja kierowana do Wykonawców 03.01.2020.docx docx 122.1 2020-01-03 07:35:03 Public message
1. zmiana terminu składania i otwarcia ofert 03.01.2020.doc doc 137.5 2020-01-03 11:49:50 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 70.45 2020-01-08 09:12:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 27.31 2020-01-10 13:14:57 Public message
Informacja o wyborze oferty.docx docx 131.96 2020-02-11 11:59:24 Public message

Announcements

2020-02-11 11:59 Katarzyna Starula Informacja o wyborze ofert ZP-143-2019

Informacja o wyborze [...].docx

2020-01-10 13:14 Katarzyna Starula Informacja z otwarcia ofert + grupa kapitałowa

Informacja z otwarci [...].docx

2020-01-08 09:12 Katarzyna Starula Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-01-03 11:49 Katarzyna Starula 1. zmiana terminu składania i otwarcia ofert 03.01.2020

1. zmiana terminu sk [...].doc

2020-01-03 07:35 Katarzyna Starula Informacja kierowana do Wykonawców z dn. 03.01.2020

Informacja kierowana [...].docx

2019-12-20 11:12 Katarzyna Starula 1. modyfikacja z dn. 20.12.2019
Załącznik nr 3 Pakiet nr 3 - zmiana 20.12.2019

PAKIET 3 Wiskozymetr [...].doc

1. modyfikacja 20.12 [...].docx

2019-12-20 09:04 Katarzyna Starula 5. Pytania i odpowiedzi z dn. 20.12.2019

5. Pytania i odpowie [...].doc

2019-12-17 09:59 Katarzyna Starula 4. Pytania i odpowiedzi z dn. 17.12.2019 r.

4. Pytania i odpowie [...].doc

2019-12-09 08:28 Katarzyna Starula 3. Pytania i odpowiedzi z dnia 09.12.2019 r.

3. Pytania i odpowie [...].doc

2019-12-06 12:16 Katarzyna Starula 2. Pytania i odpowiedzi z dnia 06.12.2019 r.

2. Pytania i odpowie [...].doc

2019-12-06 10:51 Katarzyna Starula 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 06.12.2019
Załącznik nr 3 dla pakietu nr 6 - zmiana 06.12.2019

1. Pytania i odpowie [...].doc

PAKIET 6 Zamrażarka [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1632