Proceeding: TP/11/2019 Tankowanie oraz odstawę paliwa ON i benzyny bezołowiowej 95 z możliwością składania ofert częściowych.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 27-11-2019 11:39:00
Placing offers: 30-12-2019 10:00:00
Opening offers : 30-12-2019 10:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ I i II część zamówiena.doc doc 54 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
załącznik nr 4 wykaz stacji - I cześć.docx docx 18.56 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
załącznik nr 3 wykaz dostaw - II.docx docx 19.33 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty II część - Zakład.docx docx 19.75 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty I część - Stacja.docx docx 20.36 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc doc 184.5 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
Umowa olej napędowy - II część - Zakład.pdf pdf 2048.83 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
umowa - I część Stacje.pdf pdf 1849.97 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
JEDZ.pdf pdf 5819.12 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
Wyaz dostaw - część II.pdf pdf 213.76 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
Wykaz stacji - I część.pdf pdf 155.54 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
Oświadczenie - załącznik nr 2.pdf pdf 551.21 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
Formularz oferty - załącznik nr 1 - II część.pdf pdf 331.78 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
Formularz oferty - załącznik nr 1 - I część.pdf pdf 471.14 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
SIWZ - paliwo 2019 r.pdf pdf 8060.46 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1893.24 2019-11-27 11:39:00 Szymon Łakota Proceeding
Wybór paliwo II część.pdf pdf 62.22 2020-01-07 12:45:19 Szymon Łakota Public message
Rozstzrygnięcie Wykoanwcy.pdf pdf 45.39 2020-01-02 13:10:51 Szymon Łakota Public message
Informacja z otwarcia ofert I i II część.pdf pdf 221.99 2019-12-30 11:48:09 Szymon Łakota Public message
Wyjaśnienia paliwo 13.12.2019 r..pdf pdf 1731.93 2019-12-13 15:48:57 Szymon Łakota Public message

Announcements

2020-01-07 12:45 Szymon Łakota Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w zakresie II części. W załączeniu.

Wybór paliwo II częś [...].pdf

2020-01-02 13:10 Szymon Łakota Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w zakresie I części.
W załączeniu.

Rozstzrygnięcie Wyko [...].pdf

2019-12-30 11:48 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-12-13 15:48 Szymon Łakota - Wyjaśnienia z dnia 13 grudnia 2019 r.

Wyjaśnienia paliwo 1 [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 374

Send a message