Proceeding: Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania: „Przebudowa przepompowni II zlokalizowanej na działce nr 5/34 w Lubogórze”

Deadlines:
Posted : 21-11-2019 13:42:00
Placing offers: 29-11-2019 11:30:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są:

 Anna Butkiewicz, tel. (68 382 24 11)

- sprawy związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego

 Marcin Wawrzyński, tel. (68 382 24 11),

- sprawy związane z przedmiotem zamówienia


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, PLAN SYTUACYJNY ORAZ ZDJĘCIA OBIEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH.

1.      Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) w zakresie przebudowy przepompowni II w Lubogórze.  Zamawiający dopuszcza całkowitą likwidację obecnej przepompowni i budowę nowej na tej samej działce.

2.       Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu pozwolenia na budowę i rozbiórkę.

3.       Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126) – jeśli to konieczne.

4.       Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -                      załącznik nr 1 do SIWZ,

- OPIS TECHNICZNY –                                                                             załącznik nr 4 do SIWZ,

- INFORMACJA NA TEMAT ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI –           załącznik nr 5 do SIWZ.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Formularz oferty Lubogóra.doc doc 56 2019-11-21 14:25:04 Proceeding
SIWZ Lubogóra.odt.pdf pdf 261.55 2019-11-21 13:42:00 Proceeding
Plan sytuacyjny - Lubogóra.png png 347.3 2019-11-21 13:42:00 Proceeding
Lubogóra 14.jpg jpg 63.38 2019-11-21 13:42:00 Proceeding
Lubogóra 13.jpg jpg 65.72 2019-11-21 13:42:00 Proceeding
Lubogóra 12.jpg jpg 61.99 2019-11-21 13:42:00 Proceeding
Lubogóra 11.jpg jpg 57.38 2019-11-21 13:42:00 Proceeding
Lubogóra 10.jpg jpg 80.49 2019-11-21 13:42:00 Proceeding
Lubogóra 9.jpg jpg 58.93 2019-11-21 13:42:00 Proceeding
Lubogóra 8.jpg jpg 51.46 2019-11-21 13:42:00 Proceeding
Lubogóra 7.jpg jpg 53.14 2019-11-21 13:42:00 Proceeding
Lubogóra 6.jpg jpg 56.6 2019-11-21 13:42:00 Proceeding
Lubogóra 5.jpg jpg 146.25 2019-11-21 13:42:00 Proceeding
Lubogóra 4.jpg jpg 140.42 2019-11-21 13:42:00 Proceeding
Lubogóra 3.jpg jpg 164.9 2019-11-21 13:42:00 Proceeding
Lubogóra 2.jpg jpg 181.37 2019-11-21 13:42:00 Proceeding
Lubogóra 1.jpg jpg 182.5 2019-11-21 13:42:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowej - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 319