Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DDD-WPO.69097.4.2019 Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych.

Departament Działań Delegowanych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Centrala
Deadlines:
Published : 12-11-2019 09:30:00
Placing offers : 17-12-2019 11:00:00
Offers opening : 17-12-2019 11:20:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 253.59 2019-11-12 09:30:00 Proceeding
Material pomocniczy - załaczniki w wersji edytowalnej.docx docx 352.42 2019-11-12 09:30:00 Proceeding
SIWZ_DDD-WPO.69097.4.2019.pdf pdf 4984.6 2019-11-12 09:30:00 Proceeding
Odpowiedz na pytania do SIWZ_1.pdf pdf 1101.34 2019-12-02 14:31:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_09.12.2019.pdf pdf 70.07 2019-12-09 14:52:02 Public message
Odpowiedzi na pytania do SIWZ_2.pdf pdf 562.83 2019-12-09 14:52:02 Public message
Odpowiedzi na pytania do SIWZ_3.pdf pdf 1201.76 2019-12-13 15:27:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 866.8 2019-12-18 15:24:52 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 543.59 2020-06-23 17:18:29 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 324.29 2020-06-23 17:20:16 Public message

Announcements

2020-06-23 17:20 Departament Działań Delegowanych Informacja Zamawiającego o unieważnieniu postępowania w częściach zamówienia nr 7, 8, 9, 11, 13, 14, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, opublikowana 23.06.2020 r.

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-06-23 17:18 Departament Działań Delegowanych Informacja Zamawiającego o Wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, opublikowana 23.06.2020 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-12-18 15:24 Departament Działań Delegowanych Informacja Zamawiającego z otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, opublikowana w dniu 18.12.2019 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-12-13 15:27 Departament Działań Delegowanych Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 13.12.2019 r.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-12-09 14:52 Departament Działań Delegowanych 1. Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ z dnia 09.10.2019 r.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do Dz.U.E w dniu 09.12.2019 r. (uwaga: zmiana terminu składania ofert).

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-12-02 14:31 Departament Działań Delegowanych Odpowiedzi na pytania Wykonawców_1

Odpowiedz na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2682