Proceeding: FZ-2380/56/19/KK Przetarg nieograniczony na świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego systemu trankingowego w standardzie TETRA, wdrożonego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Zamówienia Publiczne
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Department: Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 05-11-2019 09:30:00
Placing offers : 06-12-2019 10:00:00
Offers opening : 06-12-2019 10:30:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
56 ogłoszenie opublikowane.pdf pdf 123.51 2019-11-05 09:30:00 Proceeding
56 SIWZ.pdf pdf 1484.9 2019-11-05 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SIWZ.docx docx 18.63 2019-11-05 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SIWZ.zip zip 82.99 2019-11-05 09:30:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SIWZ.docx docx 13.95 2019-11-05 09:30:00 Proceeding
56_Zestawienie ofert.pdf pdf 194.43 2019-12-06 10:55:38 Public message
56 strona.pdf pdf 350.06 2020-01-28 15:22:36 Public message

Announcements

2020-01-28 15:22 Krystian Kołodziejski Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

56 strona.pdf

2019-12-06 10:55 Zamówienia Publiczne Zestawienie ofert

56_Zestawienie ofert [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1084