Proceeding: ZP/96/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 8 pakietach

Deadlines:
Published : 20-09-2019 09:19:00
Placing offers : 30-10-2019 09:00:00
Offers opening : 30-10-2019 09:20:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 206.49 2019-09-20 09:19:00 Proceeding
SIWZ 96.doc doc 654.5 2019-09-20 09:19:00 Proceeding
zał 1 -form oferty, form cenowy.doc doc 107.5 2019-09-20 09:19:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 184.5 2019-09-20 09:19:00 Proceeding
zał 4 -proj.umowy.doc doc 121 2019-09-20 09:19:00 Proceeding
zał 3 -pakiet 1-8 - modyfikacja 04.10.2019.zip zip 634.92 2019-10-04 10:01:54 Proceeding
1. pytania i odpow 04.10.2019.doc doc 337 2019-10-04 10:00:43 Public message
2. zmiana terminu składania i otwarcia ofert.doc doc 338 2019-10-09 08:52:49 Public message
sprostowanie I.pdf pdf 70.02 2019-10-14 09:19:00 Public message
pakiet 6 modyfikacja z dnia 25 10.19.doc doc 340 2019-10-25 15:08:12 Public message
2. pytania i odpow 25.10.2019.pdf pdf 563.34 2019-10-25 15:08:07 Public message
sprostowanie II.pdf pdf 70.59 2019-10-30 09:10:21 Public message
informacja z otwarcia ofert ZP-96-2019.docx docx 32.21 2019-10-30 13:36:51 Public message
Unieważnienie Pakiet 4,7.docx docx 130.84 2019-11-04 13:05:55 Public message
WYNIK ZP-96-2019.doc doc 138.5 2019-11-19 09:29:36 Public message

Announcements

2019-11-19 09:29 Joanna Laskowska Zawiadomienie o wyborze oferty (19.11.2019)

WYNIK ZP-96-2019. [...].doc

2019-11-04 13:06 Joanna Laskowska Unieważnienie w zakresie Pakietu 4 i 7

Unieważnienie Pakiet [...].docx

2019-10-30 13:37 Joanna Laskowska Informacja z otwarcia ofert (30.10.2019)

informacja z otwarci [...].docx

2019-10-30 09:10 Joanna Laskowska sprostowanie ogłoszenia (II)

sprostowanie II.pdf

2019-10-25 15:08 Dział Zamówień Publicznych 2. Pytania i odpowiedzi wraz z modyfikacją i zmianą terminu składania ofert

pakiet 6 modyfikacja [...].doc

2. pytania i odpow 2 [...].pdf

2019-10-14 09:19 Joanna Laskowska sprostowanie ogłoszenia

sprostowanie I.pdf

2019-10-09 08:53 Joanna Laskowska 2. zmiana terminu składania i otwarci ofert

2. zmiana terminu sk [...].doc

2019-10-04 10:01 Joanna Laskowska 1. Pytania i odpowiedzi (04.10.2019) i informacja o modyfikacji Pakietu 3

1. pytania i odpow 0 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1177