Proceeding: ZP/93/2019 - Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 6 pakietach

Deadlines:
Posted : 17-09-2019 09:53:00
Placing offers: 22-10-2019 09:00:00
Opening offers : 22-10-2019 09:20:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
zał 4 -proj.umowy.doc doc 121 2019-09-17 09:53:00 Joanna Laskowska Proceeding
zał 3 - Pakiet 1-6.zip zip 138.9 2019-09-17 09:53:00 Joanna Laskowska Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 184.5 2019-09-17 09:53:00 Joanna Laskowska Proceeding
zał 1 -form oferty, form cenowy.doc doc 107.5 2019-09-17 09:53:00 Joanna Laskowska Proceeding
SIWZ 93.doc doc 506.5 2019-09-17 09:53:00 Joanna Laskowska Proceeding
oglosz o zamowieniu DUUE.pdf pdf 181.9 2019-09-17 09:53:00 Joanna Laskowska Proceeding
WYNIK ZP-93-2019 .docx docx 129.57 2019-11-13 09:33:37 Joanna Laskowska Public message
Unieważnienie Pakiet 3,4,5.docx docx 126.11 2019-10-31 13:58:44 Joanna Laskowska Public message
zestawienie ofert ZP-93-2019.docx docx 30.02 2019-10-22 11:31:43 Joanna Laskowska Public message
1. pytania i odpow 03.10.2019.doc doc 337 2019-10-03 13:55:03 Joanna Laskowska Public message

Announcements

2019-11-13 09:33 Joanna Laskowska WYNIK postępowania (13.11.2019)

WYNIK ZP-93-2019 .do [...].docx

2019-10-31 13:59 Joanna Laskowska Unieważnienie w zakresie Pakietu 3. 4. 5.

Unieważnienie Pakiet [...].docx

2019-10-22 11:32 Joanna Laskowska informacja z otwarcia ofert

zestawienie ofert Z [...].docx

2019-10-03 13:55 Joanna Laskowska 1. Pytania i odpowiedzi (03.10.2019)

1. pytania i odpow 0 [...].doc

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 416

Send a message