Proceeding: „Dostawa olejów smarowych i smarów”.

Deadlines:
Posted : 05-09-2019 14:31:00
Placing offers: 17-09-2019 14:19:00
Opening offers : 17-09-2020 14:24:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na „Dostawę olejówsmarowych i smarów”.  

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy; - dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;  

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 437.5 2019-09-05 14:31:00 Małgorzata Cebula Proceeding
Zał. 4 Upoważnienie.docx docx 15.65 2019-09-05 14:31:00 Małgorzata Cebula Proceeding
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 39.02 2019-09-05 14:31:00 Małgorzata Cebula Proceeding
Zał. nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 371.77 2019-09-05 14:31:00 Małgorzata Cebula Proceeding
Zał. nr 3 - umowa na dostawę olejow i smarów (2).pdf pdf 253.24 2019-09-05 14:31:00 Małgorzata Cebula Proceeding
Unieważnienie.pdf pdf 254.92 2019-09-17 14:14:36 Żaneta Biros Public message
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 256.55 2019-09-11 13:31:01 Żaneta Biros Public message

Announcements

2019-09-17 14:14 Żaneta Biros Unieważnienie postępowania

Unieważnienie.pdf

2019-09-11 13:31 Żaneta Biros Zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu skład [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Oleje smarowe i smary zgodnie z formularzem ofertowym 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2461 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - .30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Dostawa - Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - 48 godzin od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views - 452

Send a message