Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/89/2019 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach

Deadlines:
Published : 04-09-2019 12:56:00
Placing offers : 11-10-2019 09:00:00
Offers opening : 11-10-2019 09:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 3092.66 2019-09-04 12:56:00 Proceeding
SIWZ 89.doc doc 414 2019-09-04 12:56:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy i cenowe.doc doc 109.5 2019-09-04 12:56:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 185 2019-09-04 12:56:00 Proceeding
Załacznik 3 - parametry.zip zip 152.88 2019-09-04 12:56:00 Proceeding
Załącznik 4 - projekt umowy.doc doc 123.5 2019-09-04 12:56:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi..docx docx 123.81 2019-10-07 12:40:53 Public message
Pytania i odpowiedzi..docx docx 123.77 2019-10-04 14:33:30 Public message
zestawienie ofert ZP-89-2019.docx docx 30.88 2019-10-11 11:55:24 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert.docx docx 126.48 2019-11-18 12:33:04 Public message
Zawiadomienie o wyborze ofert.docx docx 126.81 2019-12-06 14:22:09 Public message

Announcements

2019-12-06 14:23 Dagmara Żukowska Poprawienie zawiadomienie o wyborze ofert poprzez wykreślenie zapisu
"Zawiadomienie o wyborze ofert Pakiet 1, 3, 4, 5 i unieważnieniu postępowania Pakiet 6, 7"
na
"Zawiadomienie o wyborze ofert"

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2019-11-18 12:33 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze ofert

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2019-10-11 11:55 Dział Zamówień Publicznych zestawienie z otwarcia ofert (11.10.2019)

zestawienie ofert Z [...].docx

2019-10-07 12:41 Dagmara Żukowska Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi [...].docx

2019-10-04 14:33 Dagmara Żukowska 1. Odpowiedzi na pytania

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 982