Proceeding: Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej zaginarki hydraulicznej

Deadlines:
Posted : 02-09-2019 17:27:00
Placing offers: 11-09-2019 12:00:00
Opening offers : 11-09-2019 12:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.Tychy, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Dostawę 1 sztuki fabrycznie nowej zaginarki hydraulicznej” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Warunki wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy, stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowe warunki zamówienia określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Wykonawca składając ofertę cenową w niniejszym postępowaniu akceptuje postanowienia umowy stanowiącej załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego oraz oświadcza zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Uprzejmie prosimy o przesłanie oferty cenowej  do dnia 11.09.2019r. do godziny 12:00.

Warunkiem koniecznym do poprawnego złożenia oferty jest wypełnienie i załączenie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego postępowania oraz załączenie wypełnionego formularza potwierdzającego zgodność przedmiotu dostawy z OPZ i wzorem umowy stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.


Załączniki:
1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór Umowy
3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Ogłoszenie o zamówieniu
4. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy
5. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Formularz zgodności.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 75.42 2019-09-02 17:27:00 Damian Florczyk Proceeding
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wzór umowy.pdf pdf 190.47 2019-09-02 17:27:00 Damian Florczyk Proceeding
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 249.52 2019-09-02 17:27:00 Damian Florczyk Proceeding
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - formularz ofertowy.pdf pdf 424.85 2019-09-02 17:27:00 Damian Florczyk Proceeding
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - Formularz zgodności.docx docx 16.16 2019-09-02 17:27:00 Damian Florczyk Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 535.26 2019-10-04 14:31:09 Żaneta Biros Public message
inf. z otwarcia ofert - Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej zaginarki hydraulicznej.pdf pdf 261.19 2019-09-13 14:55:27 Damian Florczyk Public message

Announcements

2019-10-04 14:31 Żaneta Biros Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-09-13 14:55 Damian Florczyk Szanowni Państwo,
W załączeniu informacja z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej zaginarki hydraulicznej Proszę podać całkowity koszt 1 pc. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Towarowa 1
43-100, Tychy
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2344 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Koszt dostawy, rozładunku, montażu i uruchomienia - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 261

Send a message