Proceeding: Usunięcie awarii istniejącego systemu monitoringu w obiekcie KMP w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 30/38

Łukasz Gliźniewicz
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Division: Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Deadlines:
Posted : 13-08-2019 14:30:00
Placing offers: 14-08-2019 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

1. Wykonawca winien przedstawić ofertę na Formularzu ofertowym.

2. Ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2019r. do godz. 09:00.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 6 dni roboczych od dnia podpisania umowy/zlecenia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

6. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.pdf pdf 136.16 2019-08-13 14:30:00 Łukasz Gliźniewicz Proceeding
Zał.nr 2 - OPZ.pdf pdf 105.6 2019-08-13 14:30:00 Łukasz Gliźniewicz Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 198.99 2019-08-13 14:30:00 Łukasz Gliźniewicz Proceeding
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.pdf pdf 136.16 2019-08-13 14:30:00 Łukasz Gliźniewicz Ordered object
Zał.nr 2 - OPZ.pdf pdf 105.6 2019-08-13 14:30:00 Łukasz Gliźniewicz Ordered object
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 198.99 2019-08-13 14:30:00 Łukasz Gliźniewicz Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usunięcie awarii istniejącego systemu monitoringu w obiekcie KMP w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 30/38 Roboty budowlane

Zał. nr 1 - Formular [...].pdf

Zał.nr 2 - OPZ.pdf

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2721 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Gwarancja - minimum 24 miesiące, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - 6 dni roboczych od dnia podpisania umowy/zlecenia, proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views - 147

Send a message