Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE 2019/S 154 378935) - Budowa układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 3

Referat Zamówień Publicznych RZP
Gmina Września Department: Referat Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 12-08-2019 15:16:00
Placing offers: 19-11-2019 10:45:00
Opening offers : 19-11-2019 11:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogł TED 2019 S 154-378935 o zamówieniu.pdf pdf 143.32 2019-08-12 15:16:00 Proceeding
SIWZ i załączniki - etap 3.zip zip 3191.85 2019-08-12 15:16:00 Proceeding
Dok projektowa - etap 3.zip zip 68620.32 2019-08-12 15:16:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze oferty - platforma.pdf pdf 84.1 2020-01-14 08:59:05 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 460.89 2019-11-19 12:25:55 Public message
wyjaśnienia SIWZ (6).zip zip 328.87 2019-10-24 14:08:06 Public message
wyjaśnienia siwz (5).zip zip 3205.73 2019-10-15 11:48:30 Public message
Ogł TED 2019 S 201-487750 - sprostowanie (5).pdf pdf 73.91 2019-10-17 11:26:36 Public message
Ogł TED 2019 S 195-473276 - sprostowanie (4).pdf pdf 70.58 2019-10-09 14:51:26 Public message
Pismo - zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 160.48 2019-10-04 11:03:50 Public message
Ogł TED 2019 S 187-453713 - sprostowanie (3).pdf pdf 73.3 2019-09-27 09:17:38 Public message
Wyjaśnienia siwz (3).zip zip 46947.54 2019-09-24 14:30:14 Public message
Ogł TED 2019 S 180-437774 - sprostowanie (2).pdf pdf 70.64 2019-09-18 09:16:48 Public message
Ogł TED 2019 S 177-429973 - sprostowanie (1).pdf pdf 70.54 2019-09-13 12:56:41 Public message
Wyjaśnienia SIWZ (2).zip zip 535.21 2019-09-13 12:51:57 Public message
wyjaśnienia SIWZ (1).zip zip 7538.95 2019-09-09 11:18:41 Public message

Announcements

2020-01-14 08:59 Referat Zamówień Publicznych RZP Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-11-19 12:26 Referat Zamówień Publicznych RZP Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-24 14:08 Referat Zamówień Publicznych RZP Wyjaśnienia SIWZ (6)

wyjaśnienia SIWZ (6) [...].zip

2019-10-17 11:27 Referat Zamówień Publicznych RZP Ogłoszenie TED 2019/S 201-487750 o zmianie ogłoszenia

Ogł TED 2019 S 201-4 [...].pdf

2019-10-15 11:48 Referat Zamówień Publicznych RZP Wyjaśnienia siwz (5), zmiana terminu składania i otwarcia ofert

wyjaśnienia siwz (5) [...].zip

2019-10-09 14:51 Referat Zamówień Publicznych RZP Ogłoszenie TED 2019/S 195-473276 o zmianie ogłoszenia

Ogł TED 2019 S 195-4 [...].pdf

2019-10-04 11:03 Referat Zamówień Publicznych RZP Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Pismo - zmiana termi [...].pdf

2019-09-27 09:18 Referat Zamówień Publicznych RZP Ogłoszenie TED 2019/S 187-453713 o zmianie ogłoszenia

Ogł TED 2019 S 187-4 [...].pdf

2019-09-24 14:30 Referat Zamówień Publicznych RZP Wyjaśnienia SIWZ (3) oraz zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienia siwz (3) [...].zip

2019-09-18 09:18 Referat Zamówień Publicznych RZP Ogłoszenie TED 2019/S 180-437774 o zmianie ogłoszenia

Ogł TED 2019 S 180-4 [...].pdf

2019-09-13 12:56 Referat Zamówień Publicznych RZP Ogłoszenie TED 2019/S 177-429973 o zmianie ogłoszenia

Ogł TED 2019 S 177-4 [...].pdf

2019-09-13 12:52 Referat Zamówień Publicznych RZP Wyjaśnienia SIWZ (2) oraz zmiana terminu składania ofert

Wyjaśnienia SIWZ (2) [...].zip

2019-09-09 11:19 Referat Zamówień Publicznych RZP Wyjaśnienia SIWZ (1) oraz zmiana terminu składania ofert

wyjaśnienia SIWZ (1) [...].zip

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 837