Proceeding: Roboty budowlane w KP Jastrowie

Michał Filipiak
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Division: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 08-08-2019 08:17:27
Placing offers: 14-08-2019 08:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac remontowych remontowych w KP Jastrowie przy ul.1 maja 13
Remont klatki schodowej
WYMAGANIA WYSTAWIAJĄCEGO
1. Osoba do kontaktu : Michał Filipiak 0618412469
2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/
6. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
7. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
8. Oferent który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość , zgodność z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
9. Termin realizacji robót: 15 listopad 2019
10. Przedmiar robót w załączniku.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Przedmiar PDF.pdf pdf 742.16 2019-08-08 08:17:27 Michał Filipiak Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2721 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 182

Send a message