Proceeding: PRZETARG NIEOGRANICZONY. DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W ZS NR 1 W SWARZĘDZU, WRAZ ZE SZKOLENIEM W ZAKRESIE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI WYPOSAŻENIA, Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI.

Zamówienia Publiczne
Powiat Poznański
Deadlines:
Posted : 12-07-2019 09:28:00
Placing offers: 14-08-2019 11:00:00
Opening offers : 14-08-2019 11:15:00
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
JEDZ.docx docx 510.68 2019-07-12 09:28:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 123.67 2019-07-12 09:28:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
siwz.pdf pdf 1768.5 2019-07-12 09:28:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
ZAŁĄCZNIKI.docx docx 504.84 2019-07-12 09:28:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
wyjaśnienia 1.pdf pdf 1080.87 2019-08-05 16:22:12 Zamówienia Publiczne Public message
wyjaśnienia 2.pdf pdf 1054.52 2019-08-09 12:34:43 Zamówienia Publiczne Public message
wyjasnienia_4.pdf pdf 59.5 2019-08-12 16:13:16 Zamówienia Publiczne Public message
wyjaśnienia 3.pdf pdf 82.77 2019-08-09 15:12:45 Zamówienia Publiczne Public message
wyjasnienia_5.pdf pdf 75.1 2019-08-13 12:21:24 Zamówienia Publiczne Public message
info_z_otwarcia.pdf pdf 81.61 2019-08-19 13:38:53 Zamówienia Publiczne Public message

Announcements

2019-08-19 13:40 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

info_z_otwarcia.pdf

2019-08-13 12:21 Zamówienia Publiczne Treść pisma z dnia 13.08.2019 r.

wyjasnienia_5.pdf

2019-08-12 16:13 Zamówienia Publiczne Treść pisma z dnia 12.08.2019 r.

wyjasnienia_4.pdf

2019-08-09 15:13 Zamówienia Publiczne Treść pisma z dnia 09.08.2019r.

wyjaśnienia 3.pdf

2019-08-09 12:35 Zamówienia Publiczne Treść pisma z dnia 08.08.2019r.

wyjaśnienia 2.pdf

2019-08-05 16:22 Zamówienia Publiczne Treść pisma z dnia 05.08.2019r.

wyjaśnienia 1.pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1813

Send a message