Proceeding: Wykonanie i dostarczenie toreb drelichowych wraz z nadrukiem

Dorota Obszańska-Prusaczyk
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 25-06-2019 12:34:00
Placing offers: 28-06-2019 13:00:00
Opening offers : 28-06-2019 13:05:00

Requirements and specifications

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na  wykonanie i  dostarczenie toreb drelichowych wraz z nadrukiem:

Opis przedmiotu zamówienia:

Torby z jednym długim uchem,materiał: drelich 280g/m2, szerokość: 43 cm, wysokość:36 cm, dno i boki: 8 cm, ucho: jedno długie 8 cmszerokość, 67 cm długość,kolor toreb: czary (100%), nadruk 1 kolor,1 strona torby (PANTONE 871 C), 135 mm x 85 mm, metoda sitodruku, nakład: 200 szt., termin realizacji: 28 dniod momentuprzesłania projektu przez Zamawiającego.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 28 dni od momentuprzesłania projektu przez Zamawiającego. Projekt nadruku zostanie przesłanyprzez Zamawiającego na wskazany przez wykonawcę adres elektroniczny w terminie7 dni od daty podpisania umowy. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub złożyć inną w zamian za wycofaną. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 91 434 83 35   w godzinach 7:30 - 15:30 (osoba do kontaktów Kamil Robak)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 torba drelichowa Torba z jednym długim uchem, materiał: drelich 280g/m2, szerokość: 43 cm, wysokość: 36 cm, dno i boki: 8 cm, ucho: jedno długie 8 cm szerokość, 67 cm długość, kolor toreb: czary (100%), nadruk 1 kolor, 1 strona torby (PANTONE 871 C), 135 mm x 85 mm, metoda sitodruku 200 pc. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Korsarzy 34
70-540, Szczecin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Dostawa - Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - 28 dni od momentu przesłania projektu przez Zamawiającego. proszę potwierdzić. (0)
5 Akceptacja warunków umowy - Akceptacja warunków realizacji zamówienia zawartych we wzorze umowy, proszę potwierdzić. (0)
6 Akceptacja terminu związania ofertą - termin związania złożoną ofertą 30 dni, proszę potwierdzić. (0)
7 Potwierdzenie uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia - Potwierdzenie uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności kosztu materiałów oraz dostawy, proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views - 179

Send a message