Proceeding: Wykonanie i dostarczenie toreb drelichowych wraz z nadrukiem

Dorota Obszańska-Prusaczyk
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 25-06-2019 12:34:00
Placing offers: 28-06-2019 13:00:00
Opening offers : 28-06-2019 13:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na  wykonanie i  dostarczenie toreb drelichowych wraz z nadrukiem:

Opis przedmiotu zamówienia:

Torby z jednym długim uchem,materiał: drelich 280g/m2, szerokość: 43 cm, wysokość:36 cm, dno i boki: 8 cm, ucho: jedno długie 8 cmszerokość, 67 cm długość,kolor toreb: czary (100%), nadruk 1 kolor,1 strona torby (PANTONE 871 C), 135 mm x 85 mm, metoda sitodruku, nakład: 200 szt., termin realizacji: 28 dniod momentuprzesłania projektu przez Zamawiającego.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 28 dni od momentuprzesłania projektu przez Zamawiającego. Projekt nadruku zostanie przesłanyprzez Zamawiającego na wskazany przez wykonawcę adres elektroniczny w terminie7 dni od daty podpisania umowy. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę lub złożyć inną w zamian za wycofaną. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 91 434 83 35   w godzinach 7:30 - 15:30 (osoba do kontaktów Kamil Robak)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy 25.06.19.docx docx 22.47 2019-06-25 12:34:00 Dorota Obszańska-Prusaczyk Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 torba drelichowa Torba z jednym długim uchem, materiał: drelich 280g/m2, szerokość: 43 cm, wysokość: 36 cm, dno i boki: 8 cm, ucho: jedno długie 8 cm szerokość, 67 cm długość, kolor toreb: czary (100%), nadruk 1 kolor, 1 strona torby (PANTONE 871 C), 135 mm x 85 mm, metoda sitodruku 200 pc. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Korsarzy 34
70-540, Szczecin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2721 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Dostawa - Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - 28 dni od momentu przesłania projektu przez Zamawiającego. proszę potwierdzić. (0)
5 Akceptacja warunków umowy - Akceptacja warunków realizacji zamówienia zawartych we wzorze umowy, proszę potwierdzić. (0)
6 Akceptacja terminu związania ofertą - termin związania złożoną ofertą 30 dni, proszę potwierdzić. (0)
7 Potwierdzenie uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia - Potwierdzenie uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności kosztu materiałów oraz dostawy, proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views - 234

Send a message