Proceeding: Dostawa samochodów osobowych typu SUV w wersji nieoznakowanej

Anna Gołko
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 24-06-2019 13:03:00
Placing offers: 29-07-2019 10:30:00
Opening offers : 29-07-2019 11:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.6 2019-06-24 13:03:00 Proceeding
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 628.04 2019-06-24 13:03:00 Proceeding
formularz ofertowy - załącznik nr 1 SIWZ.docm docm 99.37 2019-06-24 13:03:00 Proceeding
JEDZ - załącznik nr 2 SIWZ.docm docm 98.76 2019-06-24 13:03:00 Proceeding
JEDZ - XML.xml xml 135.68 2019-06-24 13:03:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SIWZ 1.pdf pdf 191.06 2019-06-25 14:12:57 Public message
wyjaśnienia treści SIWZ 2.pdf pdf 189.89 2019-07-01 15:31:40 Public message
wyjaśnienia 3 i modyfikacja treści SIWZ.pdf pdf 194.11 2019-07-19 14:21:39 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 46.73 2019-07-29 13:39:38 Public message
Oświadczenie - grupa kapitałowa.docx docx 15.52 2019-07-29 13:40:46 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 43.4 2019-08-09 11:15:06 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 171.81 2019-08-28 10:33:43 Public message

Announcements

2019-08-28 10:33 Grażyna Sacharko Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-08-09 11:17 Anna Gołko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2019-07-29 13:41 Anna Gołko Oświadczenie o grupie kapitałowej.

Oświadczenie - grupa [...].docx

2019-07-29 13:39 Anna Gołko Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2019-07-19 14:22 Urszula Stepaniuk Wyjaśnienia 3 i modyfikacja treści SIWZ

wyjaśnienia 3 i mody [...].pdf

2019-07-01 15:32 Anna Gołko Wyjaśnienie treści SIWZ.

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2019-06-25 14:13 Anna Gołko Wyjaśnienie treści SIWZ

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2

Send a message to buyer