Proceeding: Zapytanie poniżej progu - dostawy dystynkcji policyjnych pagony i otoki.

Irena Woszek
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Division: Wydział zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 07-06-2019 12:23:00
Placing offers: 12-06-2019 11:52:00
Opening offers : 12-06-2019 11:57:00

Requirements and specifications

W imieniu KWP w Opolu informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na pagony i otoki.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 14 dni od dnia złożenia zamówienia;  

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 12 miesięcy; 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 77 422 3786

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pochewka z oznaczeniem stopnia tkanina typu gabardyna,kolor granatowy,oznaczenie stopnia wykonane metodą haftu mechanicznego w kolorze srebrnym -metalizowaną Pagon powinien zostać wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.05.2009r. w sprawie umundurowania policjantów(Dz.U.2009 nr 90 poz.738 z późn.zm.).

Pochewki.docx

1250 pair Magazyn Mundurowy Wydziału Zaopatrzenia
ul. Oleska 95
45-022, Opole
(0)
2 Otok z oznaczeniem stopni policyjnego wykonany na taśmie otokowej o wymiarach 4 cm x 68 cm , Kolor niebieski Dystynkcja wykonana metodą haftu mechanicznego nicią srebrną-metalizowaną Otok powinien zostać wykonany zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20.05.2009r. w sprawie umundurowania policjantów(Dz.U.2009 nr 90 poz.738 z późn.zm.).

Otoki.docx

960 pc. Magazyn Mundurowy Wydziału Zaopatrzenia
ul. Oleska 95
45-022, Opole
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Dostawa - Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - 14 dni od złożenia zamówienia, proszę potwierdzić. (0)
5 Gwarancja - min 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy. (0)
Unlock the form

The number of page views - 144

Send a message