Proceeding: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowych piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Jagiełły, dz. ew. nr 105/9.

Anna Smyka
Urząd Miasta Inowrocławia Division: Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
Deadlines:
Posted : 31-05-2019 15:04:00
Placing offers: 06-06-2019 09:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W zakres zamówienia wchodzą:           

- Prace budowlane:Piłkochwyt wykonany z ocynkowanych i powleczonych poliestrem rur kwadratowych 80x80x3mm w kolorze zielonym, które obsadzone będą w fundamencie o wymiarach 50x50x130cm z betonu C20/25. Każdy słupek zwieńczony jest kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Piłkochwyt z siatki ochronnej bezwęzłowej z polipropylenu o oczkach 10x10cm, przekroju 4 mm w kolorze zielonym.

Długość:

- L=34,10m od strony zachodniej (część I - za bramką),

- L=30,70m od strony wschodniej (część I - za bramką),

- L=11,6+6,8=18,4m od strony północnej (część I,II, –wzdłuż boiska),

- L=49,6+3,2=52,8m od strony południowej (część I,II –wzdłuż boiska). 

Uwaga: Prace winny zostać wykonane zgodnie z kosztorysem ofertowym.      

Termin wykonania: 30 dni od dnia przekazania placu budowy.

Announcements

2019-06-10 13:31 Anna Smyka Informuję, że wybrano ofertę firmy DAR-POL p. Dariusz Cieślak ul. Pasymska 27/18, 12-100 Szczytno za cenę 28.290,00 zł brutto.

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowych piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Jagiełły, dz. ew. nr 105/9. - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 218

Send a message