Proceeding: PN-28/19 Sukcesywna dostawa odczynników dla jednostek Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 24-05-2019 11:41:00
Placing offers : 12-07-2019 09:00:00
Offers opening : 12-07-2019 09:15:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN_28_19_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 93.01 2019-05-24 11:41:00 Proceeding
PN_28_19_SIWZ_odczynniki.pdf pdf 1306.7 2019-05-24 11:41:00 Proceeding
PN_28_19_wzor_umowy.pdf pdf 1504.76 2019-05-24 11:41:00 Proceeding
PN_28_19_formularz_ofertowy.pdf pdf 106.96 2019-05-24 11:41:00 Proceeding
PN_28_19 formularz_edyt.doc doc 128 2019-05-24 11:41:00 Proceeding
PN_28_19_zalaczniki_3_1_do_3_12.pdf pdf 4081.44 2019-05-24 11:41:00 Proceeding
PN_28_19_opis_przedmiotu Zamówienia DZP.xlsm xlsm 348.72 2019-05-24 11:41:00 Proceeding
PN_28_19_JEDZ.pdf pdf 4524.63 2019-05-24 11:41:00 Proceeding
PN_28_19_ JEDZ edytowalny.docx docx 41.11 2019-05-24 11:41:00 Proceeding
PN_28_19_zalacznik_5.pdf pdf 22.38 2019-05-24 11:41:00 Proceeding
Zał. nr 5 Wykaz zrealizowanych dostaw.docx docx 12.79 2019-05-24 11:41:00 Proceeding
PN_28_19_odpowiedzi_na_pytania.pdf pdf 296 2019-05-31 11:54:39 Public message
PN_28_19_zmiana_SIWZ.pdf pdf 338.99 2019-05-31 14:16:09 Public message
PN_28_19 odpowiedzi i zmiany.zip zip 3304.77 2019-06-18 14:44:53 Public message
PN_28_19_ogloszenie_zmiana_terminu.pdf pdf 71.56 2019-06-26 13:11:40 Public message
PN_28_19_odpowiedzi_na_pytania III.pdf pdf 862.66 2019-06-26 13:11:47 Public message
PN_28_19_opis_przedmiotu zmiana cz. 6 25.06.2019 (6).xlsm xlsm 346.2 2019-06-26 13:11:52 Public message
PN_28_19_odpowiedzi_na_pytania IV.pdf pdf 316.92 2019-06-27 14:26:05 Public message
PN_28_19_odpowiedzi_na_pytania V.pdf pdf 286.95 2019-06-28 14:49:08 Public message
PN_28_19_informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 91.17 2019-07-12 14:19:50 Public message
PN_28_19_wynik_platforma_cz1_3_4_5_7_10.pdf pdf 576.34 2019-09-13 12:13:29 Public message
PN_28_19_wynik_platforma_cz_2_6_8_9_11_12.pdf pdf 371.61 2019-09-18 12:12:28 Public message

Announcements

2019-09-18 12:18 Dział Zamówień Publicznych PN-28/19 - informacja o wyniku - części 2, 6, 8, 9, 11, 12

PN_28_19_wynik_platf [...].pdf

2019-09-13 12:15 Dział Zamówień Publicznych PN-28-19 informacja o wyniku - części 1, 3, 4, 5, 7, 10

PN_28_19_wynik_platf [...].pdf

2019-07-12 14:20 Dział Zamówień Publicznych PN-28/19 - informacja z otwarcia ofert

PN_28_19_informacja [...].pdf

2019-06-28 14:49 Dział Zamówień Publicznych PN-28/19 - odpowiedzi na pytania

PN_28_19_odpowiedzi_ [...].pdf

2019-06-27 14:26 Dział Zamówień Publicznych PN-28/19 - odpowiedzi na pytania

PN_28_19_odpowiedzi_ [...].pdf

2019-06-26 13:12 Dział Zamówień Publicznych PN-28/19 odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert

PN_28_19_ogloszenie_ [...].pdf

PN_28_19_odpowiedzi_ [...].pdf

PN_28_19_opis_przedm [...].xlsm

2019-06-18 14:45 Dział Zamówień Publicznych PN-28/19 odpowiedzi na zapytania oraz zmiany

PN_28_19 odpowiedzi [...].zip

2019-05-31 14:16 Dział Zamówień Publicznych PN-28/19 - zmiana SIWZ

PN_28_19_zmiana_SIWZ [...].pdf

2019-05-31 11:54 Dział Zamówień Publicznych PN-28/19 - odpowiedzi na pytania

PN_28_19_odpowiedzi_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3478