Proceeding: ZP/32/2019 Dostawa odczynników chemicznych i laboratoryjnych dla Centralnego Banku Tkanek i Materiału Genetycznego w ramach projektu „MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”

Deadlines:
Published : 30-04-2019 09:44:00
Placing offers : 06-06-2019 09:00:00
Offers opening : 06-06-2019 09:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1984.25 2019-04-30 09:44:00 Proceeding
SIWZ 32.doc doc 264 2019-04-30 09:44:00 Proceeding
zał 4 -proj um.doc doc 98.5 2019-04-30 09:44:00 Proceeding
zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc doc 113.5 2019-04-30 09:44:00 Proceeding
Załącznik 2 - JEDZ.doc doc 183.5 2019-04-30 09:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - formularze rzeczowo-cenowe.zip zip 45.24 2019-04-30 09:44:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 23.05.2019.doc doc 93.5 2019-05-23 13:46:13 Public message
Odpowiedzi na pytania 16.05.2019.doc doc 79.5 2019-05-16 13:05:33 Public message
Zestawienie złozonych ofert.pdf pdf 399.11 2019-06-06 11:42:14 Public message
Oswiadczenie-grupa kapitalowa.doc doc 89.5 2019-06-06 11:42:20 Public message
WYNIK ZP-32-2019-pak 1.doc doc 84 2019-07-01 10:48:41 Public message
WYNIK ZP-32-2019-pak 2.doc doc 88 2019-07-02 11:54:10 Public message
Unieważnienie wyboru i ponowna ocena - Pakiet 2.doc doc 49.5 2019-07-09 14:39:59 Public message
WYNIK po ponownej ocenie ZP-32-2019-pak 2.doc doc 89 2019-07-16 20:49:46 Public message

Announcements

2019-07-16 20:50 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty w zakresie Pakietu 2

WYNIK po ponownej o [...].doc

2019-07-09 14:40 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru oferty w zakresie Pakietu 2

Unieważnienie wyboru [...].doc

2019-07-02 11:54 Joanna Laskowska Wynik w zakresie Pakietu 2 (02.07.2019)

WYNIK ZP-32-2019- [...].doc

2019-07-01 10:49 Joanna Laskowska Wynik w zakresie Pakietu 1 (01.07.2019)

WYNIK ZP-32-2019- [...].doc

2019-06-06 11:43 Dagmara Żukowska 1. Informacja z otwarcia ofert
2. Oświadczenie dot. przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych Wykonawca (który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert tj. od dnia 06.06.2019r., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. pkt. 23) ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie należny złożyć w formie pisemnej.

Zestawienie złozonyc [...].pdf

Oswiadczenie-grupa k [...].doc

2019-05-23 13:46 Dagmara Żukowska 2. Odpowiedzi na pytania z dnia 23.05.2019r.

Odpowiedzi na pytani [...].doc

2019-05-16 13:06 Dagmara Żukowska 1. Odpowiedzi na pytania z dnia 16.05.2019r.

Odpowiedzi na pytani [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 817