Proceeding: Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej na dostawy urządzeń radiotelekomunikacyjnych oraz materiałów łączności. Nr postępowania: FZ-2380/14/19/KK

Zamówienia Publiczne
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi Department: Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 15-04-2019 13:22:00
Placing offers: 14-06-2019 10:00:00
Opening offers : 14-06-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
14_ogłoszenie opublikowane.pdf pdf 177.18 2019-04-15 13:22:00 Proceeding
14_SIWZ.pdf pdf 2275.25 2019-04-15 13:22:00 Proceeding
załącznik nr 1.1-1.12 do SIWZ.docx docx 80.59 2019-04-15 13:22:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SIWZ.zip zip 83 2019-04-15 13:22:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SIWZ.docx docx 13.7 2019-04-15 13:22:00 Proceeding
załącznik nr 1.1-1.12 do SIWZ — ZAKTUALIZOWANE.docx docx 81.75 2019-05-11 09:28:08 Public message
Pytania 4.pdf pdf 276.32 2019-05-11 09:28:05 Public message
załącznik nr 6.1-6.12 do SIWZ - ZAKTUALIZOWANY.doc doc 311.5 2019-05-11 09:28:11 Public message
Pytania 3.pdf pdf 270.79 2019-05-07 08:40:57 Public message
Pytania 1.pdf pdf 270.78 2019-04-26 13:55:30 Public message
Pytania 2.pdf pdf 266.54 2019-04-29 14:32:56 Public message
Pytania 5.pdf pdf 265.19 2019-05-13 13:19:00 Public message
sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 2.pdf pdf 276.42 2019-05-23 14:08:48 Public message
Pytania 6.pdf pdf 276.9 2019-05-28 15:01:35 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 105.54 2019-05-14 10:18:34 Public message
ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia nr 2.pdf pdf 102.87 2019-05-31 09:46:05 Public message
Pytania 7.pdf pdf 267.5 2019-05-31 13:38:55 Public message
Zestawienie ofert.xlsx xlsx 14.65 2019-06-14 12:25:07 Public message
14_strona.pdf pdf 496.15 2019-09-03 10:03:31 Public message

Announcements

2019-09-03 10:03 Krystian Kołodziejski Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych / unieważnieniu postępowania

14_strona.pdf

2019-06-14 12:25 Zamówienia Publiczne Zestawienie ofert

Zestawienie ofert.xl [...].xlsx

2019-05-31 13:39 Krystian Kołodziejski Odpowiedzi na pytania nr 7

Pytania 7.pdf

2019-05-31 09:46 Krystian Kołodziejski Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia nr 2

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-05-28 15:01 Krystian Kołodziejski Odpowiedzi na pytania nr 6

Pytania 6.pdf

2019-05-23 14:09 Krystian Kołodziejski Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 29.04.2019 r.

sprostowanie odpowie [...].pdf

2019-05-14 10:19 Krystian Kołodziejski Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia nr 1

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-05-13 13:19 Krystian Kołodziejski Odpowiedzi na pytania nr 5

Pytania 5.pdf

2019-05-11 09:28 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania nr 4

załącznik nr 1.1-1.1 [...].docx

Pytania 4.pdf

załącznik nr 6.1-6.1 [...].doc

2019-05-07 08:41 Krystian Kołodziejski Odpowiedzi na pytania nr 3

Pytania 3.pdf

2019-04-29 14:33 Krystian Kołodziejski Odpowiedzi na pytania nr 2

Pytania 2.pdf

2019-04-26 13:55 Krystian Kołodziejski Odpowiedzi na pytania nr 1

Pytania 1.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2125