Proceeding: Posiłki profilaktyczne dla pracowników.

Marcela Baranek
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu
Deadlines:
Posted : 11-04-2019 14:37:00
Placing offers: 12-04-2019 15:04:20
Opening offers : -

Requirements and specifications

Posiłkiprofilaktyczne dla pracowników. 
 1. Zapraszam do wzięciaudziału i złożenia oferty w niniejszym Postępowaniu.
 2. Przed złożeniemoferty Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się treściązałączonego Ogłoszenia o przetargu i jego załącznikami.
 3. Proszę pamiętać o:
 1/ wniesieniuwymaganego wadium;
 2/ złożenia oferty wrazz wymaganymi załącznikami w jednym pliku PDF.
 4. Na Platformie zakupowej  należy podać ogólną cenę oferty.
 5. W przypadkuproblemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej należykontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22/101 02 02.
 6. Złożenie oferty jestjednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków przetargu. 

Announcements

2019-04-12 15:04 Marcela Baranek Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Błędna ilość

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Posiłki profilaktyczne dla pracowników - 23328 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2592 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)

The number of page views - 99

Send a message