Proceeding: Dostawa aparatu fotograficznego, 2 kart pamięci i torby do aparatu.

Agnieszka Piasecka
Urząd Miasta Bydgoszcz Division: Wydział Zintegrownego Rozwoju
Deadlines:
Posted : 11-04-2019 08:38:00
Placing offers: 15-04-2019 14:00:00
Opening offers : 15-04-2019 14:05:00

Requirements and specifications

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.     Nazwa oraz adres Zamawiającego:Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Wydział przeprowadzający postępowanie: Wydział Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę aparatu fotograficznego Canon EOS 80D + EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM (gwarancja 24miesiące) lub innego o takich samych lub lepszych parametrach, + 2 karty pamięci 64GB + torba do aparatu. Wyposażenie dla celów związanych z realizacją międzynarodowego projektu pn Wzmocnienie Transportu Kombinowanego w Regionie Morza Bałtyckiego (akronim: COMBINE), współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu INTEREG Region Morza Bałtyckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

3.    Postępowanie przeprowadzone jest na zgodnie z art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.                

4.    Termin wykonania zamówienia: do 19 kwietnia 2019 r.

5.    Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Agnieszka Piasecka  - tel. 52 58 59 140,   

6.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi być kompletna  i obejmować wszystkie części zamówienia. 

7.   Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: upływa w dniu  15 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00.

8.    Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową Open Nexus,  oferty złożone poza platformą nie będą rozpatrywane.        O wyborze/odrzuceniu oferty oferenci zostaną powiadomieni po rozstrzygnięciu postępowania poprzez platformę Open Nexus.

9.    Wymagania jakie muszą spełnić Wykonawcy:

1)     Wymagana gwarancja na minimum 24 miesiące.

2)     Wykonawca dostarczy przedmiot dostawy wraz z fakturą własnym transportem, na własny koszt do siedziby Wydziału Zintegrowanego Rozwoju, Referat Projektów Międzynarodowych, Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, bud. C, pok. 106 w terminie do 19 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00.

3)     Termin płatności faktury – 14 dni od dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego

10.    Podstawą realizacji będzie wystawione przez Miasto Bydgoszcz Zamówienie.

11.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku jeżeli cena ofert przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Zamówienia.

12.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyn.

13.    Kryteria oceny ofert: cena brutto 100%całego zamówienia

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Aparat fotograficzny Aparat Canon EOS 80D + EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM NANO CANON POLSKA, 24 miesiące gwarancji, lub inny podobnej jakości, posiadający takie same lub lepsze parametry, - komplet: aparat, obiektyw, pasek, akumulator, ładowarka, instrukcja w j. polskim, kable. 1 pc. - (0)
2 Karta pamięci 64GB Karta pamięci 64 GB (np. SANDISK ULTRA SDHC 64GB 80Mb/s, Sony SF64U 64GB) lub inna o podobnych lub lepszych parametrach i zbliżonej jakości 2 pc. - (0)
3 Torba do aparatu Torba do aparatu wskazanego w pkt.1 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 208

Send a message