Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przekładnia osiowa typu GGM 275 SO/549 do elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 31WE seria ED78

Robert Rogowski
POLREGIO S.A. Department: Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
Deadlines:
Published : 04-04-2019 08:11:40
Placing offers : 26-04-2019 12:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szczegóły dotyczące opisu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawiera załącznik o nazwie "Ogłoszenie o przetargu".

Warunki realizacji:
Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
Termin realizacji - do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
Dostawa - na koszt Dostawcy

1. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu,
b) są fabrycznie nowe.
2. Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy asortymentu stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.
d/ możliwość swobodnego wyboru oferty.
4. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
5. Okres trwania umowy – 12 m-cy od dnia zawarcia umowy
6. Wybrany oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oferent oświadcza, że zapoznał się ze wzorem umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niej zawarte.

Dodatkowe pytania dotyczące materiałów proszę kierować: Robert Rogowski tel . 695-320-610

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługa platformy proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61 679 19 00 lub e-mail: cwk@opennexus.com

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o przetargu - przekładnia osiowa GGM 2019r.pdf pdf 749.02 2019-04-04 08:11:40 Proceeding
Ogłoszenie o przetargu - przekładnia osiowa GGM 2019r. OFERTA.docx docx 68.69 2019-04-04 08:11:40 Proceeding
Informacja dla uczestników postępowania - przekładnia osiowa GGM.pdf pdf 69.54 2019-04-23 11:52:51 Public message

Announcements

2019-04-23 11:53 Robert Rogowski Informacja dla uczestników postępowania - przekładnia osiowa GGM

Informacja dla uczes [...].pdf

2019-04-18 09:18 Robert Rogowski Have edited the following elements of transactions: end date
2019-04-18 09:16 Robert Rogowski W związku z zapytaniami Oferentów, Zamawiający przedłuża termin składania ofert na 26.04.2019r. godz. 12:00

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przekładnia osiowa typu GGM 275 SO/549 do elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 31WE seria ED78 - 2 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2666 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1109