Proceeding: Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń EDS Normy III wraz z dostosowaniem niezbędnej infrastruktury w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica

Deadlines:
Posted : 22-03-2019 11:34:00
Placing offers: 16-05-2019 12:00:00
Opening offers : 16-05-2019 12:30:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-07-23 10:04 Adriana Mikrut Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-06-17 09:18 Adriana Mikrut Postępowanie odwoławcze (2)

ODWOŁANIE 2.zip

2019-06-14 13:27 Adriana Mikrut Ranking ofert-zakończenie I etapu procedury odwróconej

Ranking ofert.pdf

2019-05-16 15:06 Adriana Mikrut Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-04-30 14:56 Adriana Mikrut Odpowiedzi na pytania (150-164)

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-04-30 14:49 Adriana Mikrut Zmiana SIWZ (23-26). Informacja o przekazaniu do publikacji zmiany ogłoszenia o zamówieniu (3). Przedłużenie terminu składania ofert (2)

Zmiana SIWZ (23-26). [...].pdf

ENOTICES_PortLawica- [...].pdf

2019-04-25 15:26 Adriana Mikrut Odpowiedzi na pytania (128-149)

odpowiedzi na pytani [...].zip

2019-04-25 14:11 Adriana Mikrut Zamawiający informuje, że w folderze skompresowanym o nazwie: "Zmiana SIWZ (8-22)" opublikowanym w dniu 25 kwietnia br. o godz. 12:18 zamieścił nieprawidłowy plik pn.: "Zał. nr 7 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)-po zmianach". Zamawiający raz jeszcze publikuje folder skompresowany o nazwie: "Zmiana SIWZ (8-22)" z prawidłowym załącznikiem pn.: "Zał. nr 7 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)-po zmianach".

Zmiana SIWZ (8-22).z [...].zip

2019-04-25 12:18 Adriana Mikrut Zmiana SIWZ (8-22). Informacja o przekazaniu do publikacji zmiany ogłoszenia o zamówieniu (2). Przedłużenie terminu składania ofert

ENOTICES_PortLawica- [...].pdf

2019-04-24 11:16 Adriana Mikrut Odpowiedzi na pytania (1-127)

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-04-12 11:35 Adriana Mikrut Wizja lokalna miejsca inwestycji - 17.04.2019 godz. 11:00

wizja lokalna-17.04. [...].pdf

2019-04-11 16:39 Adriana Mikrut Zmiana SIWZ (1-7). Informacja o przekazaniu do publikacji zmiany ogłoszenia o zamówieniu (1)

Zmiana SIWZ (1-7).pd [...].pdf

ENOTICES_PortLawica- [...].pdf

2019-04-02 14:21 Adriana Mikrut Postępowanie odwoławcze (1)

ODWOŁANIE.zip

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1765

Send a message