Proceeding: Zapytanie poniżej progu - dostawy

Dorota Obszańska-Prusaczyk
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 11-03-2019 13:50:00
Placing offers: 18-03-2019 12:00:00
Opening offers : 18-03-2019 12:05:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zamek Książąt Pomorskich wSzczecinie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości poniżej30 000 euro na produkcję długopisów plastikowych BASIC z nadrukiem (z niebieskim wkładem) oraz ich dostarczenie dosiedziby zamawiającego.  Podpojęciem BASIC zamawiający rozumie cały plastikowy długopis bez elementówmetalowych, poza metalową końcówką wkładu.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 14 dni od momentu przesłania projektu przezZamawiającego. dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 

Wykonawca może złożyć tylko jednąofertę.  Wykonawca może przed upływemterminu do składania ofert wycofać ofertę lub złożyć inną w zamian za wycofaną. Złożenie oferty zamiennej bezwycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, cospowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 91 4348335  w godzinach 7:30 - 15:30

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
umowa.docx docx 85.24 2019-03-11 15:19:51 Dorota Obszańska-Prusaczyk Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 długopis plastikowy BASIC Kolor długopisu czarny: 1 000 szt., jeden kolor nadruku: złoty jasny Kolor długopisu biały: 1 000 szt., jeden kolor nadruku: złoty ciemny 2000 pc. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Korsarzy 34
70-540, Szczecin
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2721 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić. (0)
3 Dostawa - Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Termin dostawy - 14 dni od momentu przesłania projektu przez Zamawiającego, proszę potwierdzić. (0)
5 Akceptacja warunków umowy - Akceptacja warunków realizacji zamówienia zawartych we wzorze umowy, proszę potwierdzić. (0)
6 Akceptacja terminu związania ofertą - termin związania złożoną ofertą 30 dni, proszę potwierdzić. (0)
7 Potwierdzenie uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia - Potwierdzenie uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem zamówienia, w tym w szczególności koszt materiałów oraz dostawy, proszę potwierdzić. (0)
Unlock the form

The number of page views - 193

Send a message