Proceeding: 11/2019 Dostawa implantów

Deadlines:
Posted : 11-03-2019 09:49:00
Placing offers: 11-04-2019 11:00:00
Opening offers : 11-04-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 6230.19 2019-03-11 09:49:00 Proceeding
Zal1_Formularz_ofertowy.doc doc 69 2019-03-11 09:49:00 Proceeding
Zal2_Formularz_asortymentowo_cenowy.xlsx xlsx 104.2 2019-03-11 09:49:00 Proceeding
Zal3_espd-request.zip zip 90.34 2019-03-11 09:49:00 Proceeding
Zal4_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 33 2019-03-11 09:49:00 Proceeding
Zal5_Oświadczenie_sąd.docx docx 47.6 2019-03-11 09:49:00 Proceeding
Zal6_Oświadczenie_zakaz_ubiegania.docx docx 43.83 2019-03-11 09:49:00 Proceeding
Zal7_Oświadczenie_podatki.docx docx 44.04 2019-03-11 09:49:00 Proceeding
Zal8_Oświadczenie_przedmiot.doc doc 33.5 2019-03-11 09:49:00 Proceeding
Zal9_Wzór_umowy.pdf pdf 1871.82 2019-03-11 09:49:00 Proceeding
2019-OJS049-111877-pl.pdf pdf 413.56 2019-03-11 09:49:00 Proceeding
odpowiedzi z dn. 02.04.2019r.pdf pdf 912.27 2019-04-02 12:57:10 Public message
Unieważnienie.pdf pdf 434.42 2019-05-06 08:08:24 Public message
wynik.pdf pdf 517.6 2019-04-29 12:48:05 Public message
86_5.pdf pdf 678.41 2019-04-11 14:37:45 Public message

Announcements

2019-05-06 08:08 Zbigniew Skorupski Informacja o unieważnieniu postępowania w części 9, 11, 16 i 18

Unieważnienie.pdf

2019-04-29 12:48 Zbigniew Skorupski Rozstrzygnięcie postępowania z dn. 29.04.2019 r.

wynik.pdf

2019-04-11 14:37 Zbigniew Skorupski Informacja z otwarcia ofert z dn. 11.04.2019r.

86_5.pdf

2019-04-02 12:57 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi z dn. 02.04.2019r.

odpowiedzi z dn. 02. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 984