Proceeding: 8/2019 Dostawa leków, płynów infuzyjnych oraz preparatów do żywienia

Deadlines:
Posted : 08-03-2019 10:18:00
Placing offers: 10-04-2019 11:00:00
Opening offers : 10-04-2019 11:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS048-109542-pl.pdf pdf 829.76 2019-03-08 10:18:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 6553.12 2019-03-08 10:18:00 Proceeding
Zal1_Formularz_ofertowy.doc doc 69.5 2019-03-08 10:18:00 Proceeding
Zal2_Formularz_cenowy.xlsx xlsx 92.55 2019-03-08 10:18:00 Proceeding
Zal3_espd-request.zip zip 90.78 2019-03-08 10:18:00 Proceeding
Zal4_Oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 33.5 2019-03-08 10:18:00 Proceeding
Zal5_Oświadczenie - sąd.docx docx 47.64 2019-03-08 10:18:00 Proceeding
Zal6_Oświadczenie - zakaz ubiegania.docx docx 46.34 2019-03-08 10:18:00 Proceeding
Zal7_Oświadczenie - podatki.docx docx 46.72 2019-03-08 10:18:00 Proceeding
Zal8_Wzór_umowy.pdf pdf 1869.36 2019-03-08 10:18:00 Proceeding
odpowiedzi_z_dn_29032019r.pdf pdf 955.97 2019-03-29 07:49:38 Public message
wynik postępowania.pdf pdf 667.58 2019-05-07 09:51:27 Public message
Informacja z art. 86_5 ustawy Pzp.pdf pdf 648.83 2019-04-11 13:57:05 Public message

Announcements

2019-05-07 09:51 Zbigniew Skorupski Wynik postępowania z dn. 7 maja 2019 r.

wynik postępowania.p [...].pdf

2019-04-11 13:57 Zbigniew Skorupski Informacja z otwarcia ofert z dn. 10.04.2019r.

Informacja z art. 86 [...].pdf

2019-03-29 07:50 Zbigniew Skorupski Odpowiedzi na pytania z dn. 29 marca 2019 r.

odpowiedzi_z_dn_2903 [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 951