Proceeding: Naprawa nawierzchni alejek w Parku Solankowym w Inowrocławiu

Anna Mitkiewicz
Urząd Miasta Inowrocławia Division: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 07-03-2019 11:34:00
Placing offers: 15-03-2019 10:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1. Przedmiotemzamówienia jest wykonanie  usługi polegającej nanaprawie i konserwacji nawierzchni alejek w Parku Solankowym o łącznej  powierzchni ok. 3823,50 m2, zgodniez technologią naprawy nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalniestabilizowej typu HanseGrand 0-8 mm.2. Szczegółowatechnologia naprawy nawierzchni alejek oraz mapa poglądowa jest załączona doniniejszego opisu.  3. Wykonawca udzieli Zamawiającemugwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia  na okres co najmniej 24 m-cy, licząc od dniaodebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag)protokołu końcowego.

Announcements

2019-03-18 14:35 Anna Mitkiewicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 18.03.2019 r

informacja o wyborze [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Naprawa nawierzchni alejek w Parku Solankowym w Inowrocławiu wg formularza ofertowego

formularz ofertowy.d [...].docx

3823.5 m^2 Urząd Miasta Inowrocławia, Roosevelta 36
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100, Inowrocław
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2989 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 termin wykonania 10% - (0)
3 doświadczenie zawodowe 10% - (0)
4 okres gwarancji 20% - (0)
Unlock the form

The number of page views: 95

Send a message