Postępowanie: Naprawa nawierzchni alejek w Parku Solankowym w Inowrocławiu

Anna Mitkiewicz
Urząd Miasta Inowrocławia Oddział: Zespół Zamówień Publicznych
Terminy:
Zamieszczenie : 07-03-2019 11:34:00
Składanie ofert: 15-03-2019 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

1. Przedmiotemzamówienia jest wykonanie  usługi polegającej nanaprawie i konserwacji nawierzchni alejek w Parku Solankowym o łącznej  powierzchni ok. 3823,50 m2, zgodniez technologią naprawy nawierzchni mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalniestabilizowej typu HanseGrand 0-8 mm.2. Szczegółowatechnologia naprawy nawierzchni alejek oraz mapa poglądowa jest załączona doniniejszego opisu.  3. Wykonawca udzieli Zamawiającemugwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia  na okres co najmniej 24 m-cy, licząc od dniaodebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag)protokołu końcowego.

Komunikaty

2019-03-18 14:35 Anna Mitkiewicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 18.03.2019 r

informacja o wyborze [...].pdf

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Naprawa nawierzchni alejek w Parku Solankowym w Inowrocławiu wg formularza ofertowego

formularz ofertowy.d [...].docx

3823.5 m^2 Urząd Miasta Inowrocławia, Roosevelta 36
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100, Inowrocław
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 60% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 termin wykonania 10% - (0)
3 doświadczenie zawodowe 10% - (0)
4 okres gwarancji 20% - (0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 45

Wyślij wiadomość