Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) - 1. POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO WĘZŁÓW AUTOSTRADY A4 GOGOLIN I OLSZOWA. ZADANIE 11: ROZBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO UL. GOGOLIŃSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH ORAZ 2. PRZEBUDOWY I BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY GOGOLIŃSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH

Bartosz Różycki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Department: Wydział zamówień publicznych
Deadlines:
Posted : 12-02-2019 13:37:00
Placing offers: 29-03-2019 10:00:00
Opening offers : 29-03-2019 10:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 12.02.2019 r.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
00_02ogłwwwUPUE.zip zip 184.55 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
6_02wzórzobow.doc doc 472.5 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
7-8-9_02wyk.zip zip 879.79 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
11_02dokproj1.zip zip 53803.73 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
11_02dokproj2.zip zip 42492.53 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
11_02dokproj3.zip zip 53055.69 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
11a_02dokproj1.zip zip 52909.02 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
11a_02dokproj2.zip zip 54007.4 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
11a_02dokproj3.zip zip 34032.59 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
11a_02dokproj4.zip zip 19746.91 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
12_02spectech.pdf pdf 4184.72 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
0_02specwww.pdf pdf 3778.86 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
1_02oferta.doc doc 486 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
3-4-4a_02jedz-instr.zip zip 1227.84 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
5_02listapodm.doc doc 469.5 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
12a_02spectech.zip zip 5240.43 2019-02-12 13:37:00 Proceeding
02zmspec.pdf pdf 367.23 2019-02-13 09:13:09 Public message
10_02projum.pdf pdf 690.15 2019-02-13 09:13:09 Public message
10a_02projumpowierz.pdf pdf 308.17 2019-02-13 09:13:09 Public message
02odppytzmspec1www.pdf pdf 536.77 2019-03-12 10:51:43 Public message
2-2a-2b_02kosztof-przedmrobn.zip zip 1104.4 2019-03-12 10:51:43 Public message
10-10a_02projumn.zip zip 896.53 2019-03-12 10:51:43 Public message
D-05.02.01 POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM.docx docx 65.98 2019-03-12 10:51:43 Public message
Decyzja środow Strzelce Op. Gogolińska.pdf pdf 11230.72 2019-03-12 10:51:43 Public message
operwodpraw_.zip zip 7377.9 2019-03-12 10:51:43 Public message
Pozwol wodnopr Strzelce Op.pdf pdf 13147.72 2019-03-12 10:51:43 Public message
ZRiD Strzelce Op.+Gogolińska B_.pdf pdf 1855.39 2019-03-12 10:51:43 Public message
00_02ogłozmogłwwwUPUE2.pdf pdf 75.9 2019-03-22 09:52:33 Public message
02zmspec5www.pdf pdf 103.01 2019-03-22 09:52:33 Public message
0_02specstr31.pdf pdf 102.54 2019-03-22 09:52:33 Public message
0_02specstr3637.pdf pdf 162.34 2019-03-22 09:52:33 Public message
D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP CIEKU KOSTKĄ BRUKO 10X10 NA betonie.pdf pdf 201.56 2019-03-13 14:36:17 Public message
02odppyt1zmspec2www.pdf pdf 115.79 2019-03-13 14:36:17 Public message
2-2a-2b_02kosztof-przedmrobn1.zip zip 1103.91 2019-03-13 14:36:17 Public message
00_02ogłozmogłwwwUPUE1.pdf pdf 75.89 2019-03-18 14:04:07 Public message
0_02specstr3637.pdf pdf 162.34 2019-03-18 14:04:07 Public message
02zmspec3www.pdf pdf 92.71 2019-03-18 14:04:07 Public message
2-2a-2b_02kosztof-przedmrobn2.zip zip 1103.92 2019-03-18 14:04:07 Public message
02zmspec4www.pdf pdf 51.29 2019-03-19 14:07:56 Public message
2-2a-2b_02kosztof-przedmrobn3.zip zip 1103.91 2019-03-19 14:07:56 Public message
02ZP-2.pdf pdf 142.73 2019-03-29 12:36:52 Public message
02ogłwynwww.pdf pdf 605.45 2019-07-15 08:37:34 Public message

Announcements

2019-07-15 08:38 Bartosz Różycki W dniu 15.07.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu pismo z ogłoszeniem wyników (INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ).

02ogłwynwww.pdf

2019-03-29 12:39 Bartosz Różycki W dniu 29.03.2019 r. zamieszczono poniżej w załączeniu informację z otwarcia ofert (zbiorcze zestawienie ofert ROZBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO – STRZELCE OPOLSKIE).

Zamawiający przypomina, że wykonawcy, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania zobowiązani są w terminie 3 dni od daty ukazania się powyższej informacji (zbiorczego zestawienia ofert) do przekazania zamawiającemu, za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dostępny jest w załącznikach do postępowania na niniejszej Platformie zakupowej).

02ZP-2.pdf

2019-03-22 09:53 Bartosz Różycki Uwaga!
Dnia 22.03.2019 r. zamieszczono pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodano nowe strony 31, 36 i 37 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenie o sprostowaniu. Przedłużono termin składania ofert na dzień 29.03.2019 r. do godz. 10:00.

00_02ogłozmogłwwwUPU [...].pdf

02zmspec5www.pdf

0_02specstr31.pdf

0_02specstr3637.pdf

2019-03-19 14:09 Bartosz Różycki Uwaga!
Dnia 19.03.2019 r. zamieszczono pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodano nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót (zadanie nr 1) z dotychczasowym przedmiarem robót (zadanie nr 2).

02zmspec4www.pdf

2-2a-2b_02kosztof-pr [...].zip

2019-03-18 14:05 Bartosz Różycki Uwaga!
Dnia 18.03.2019 r. zamieszczono pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodano nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót (zadanie nr 1) z dotychczasowym przedmiarem robót (zadanie nr 2).

00_02ogłozmogłwwwUPU [...].pdf

0_02specstr3637.pdf

02zmspec3www.pdf

2-2a-2b_02kosztof-pr [...].zip

2019-03-13 14:37 Bartosz Różycki Uwaga!
Dnia 13.03.2019 r. zamieszczono pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
dodano nową ST nr D-06.01.01 nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót (zadanie nr 1) z dotychczasowym przedmiarem robót (zadanie nr 2).
2019-03-13 14:36 Bartosz Różycki Uwaga!
Dnia 13.03.2019 r. zamieszczono pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
dodano nową ST nr D-06.01.01 nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót (zadanie nr 1) z dotychczasowym przedmiarem robót (zadanie nr 2).

D-06.01.01 UMOCNIENI [...].pdf

02odppyt1zmspec2www. [...].pdf

2-2a-2b_02kosztof-pr [...].zip

2019-03-12 10:56 Bartosz Różycki Uwaga!
Dnia 12.03.2019 r. zamieszczono pismo z odpowiedziami na pytania i zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
dodano brakującą ST nr D-05.02.01, decyzję o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, usunięto stary i dodano nowy kosztorys ofertowy i przedmiar robót (zadanie nr 1 z dotychczasowym przedmiarem robót (zadanie nr 2), dodano pozwolenie wodno-prawne i operat wodnoprawny, usunięto stary i dodano nowy projekt umowy z dotychczasową umową powierzenia.

02odppytzmspec1www.p [...].pdf

2-2a-2b_02kosztof-pr [...].zip

10-10a_02projumn.zip

D-05.02.01 POBOCZE [...].docx

Decyzja środow Strze [...].pdf

operwodpraw_.zip

Pozwol wodnopr Strze [...].pdf

ZRiD Strzelce Op.+Go [...].pdf

2019-02-13 09:14 Bartosz Różycki Uwaga!
Dnia 13.02.2019 r. zamieszczono pismo ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz usunięto stary projekt umowy i stary projekt umowy powierzenia i dodano nowe.

02zmspec.pdf

10_02projum.pdf

10a_02projumpowierz. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2348